Afbeelding
Photographer: Karen Machielsen

Marian Aanen verlaat CDA-fractie Houten en gaat verder als eenmansfractie

11 november 2020 om 19:06 Politiek Ruimtelijke Koers

HOUTEN Marian Aanen heeft besloten de Houtense CDA-fractie te verlaten en verder te gaan als eenmansfractie. Intensieve gesprekken binnen de fractie over verschillen van inzicht hebben niet geleid tot een andere conclusie. 

De verschillen tussen de inhoudelijke en procesmatige visie van de fractie op de Ruimtelijke Koers 2040 en haar eigen visie daarop waren voor Aanen onoverbrugbaar en dat heeft haar doen besluiten de fractie te verlaten. 

De fractie betreurt deze gang van zaken, ,,temeer daar Marian binnen de fractie alle gelegenheid is geboden een ander standpunt in te nemen”.

De CDA-fractie is in tegenstelling tot Marian Aanen niet uitgesproken tégen de Ruimtelijke Koers, zoals deze nu voorligt, maar bepaalt haar definitieve stellingname pas ná de RTG’s (rondetafelgesprekken) met inwoners en organisaties.

advertentie
advertentie