Afbeelding
Pixabay

Iedereen doet mee; gemeente gaat neutrale aanhef bij brieven gebruiken

29 november 2021 om 11:45 Overig

HOUTEN Met het wegnemen van zoveel mogelijk zichtbare en onzichtbare beperkingen gaat de gemeente Houten ernaar streven dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen aan de maatschappij en erbij te horen. Daarbij mag het niet uitmaken of een inwoner helemaal zelfstandig is en zichzelf kan redden of hulp nodig heeft.

Annette Stolk – de Vries

De Houtense Inclusie Agenda sluit aan op landelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de inclusieve samenleving. De bekrachtiging van het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van de mens met een handicap ligt hieraan ten grondslag. Dit verdrag heeft namelijk het doel de rechten van mensen met een beperking te versterken.

SPEERPUNTEN De gemeente heeft drie speerpunten gekozen: de sociale toegankelijkheid, het meedoen en erbij horen van de LHBTI+ gemeenschap en inclusie binnen de gemeentelijke organisatie. Daarbij richt men zich vooral op bewustwording, ontmoeting en toegankelijkheid. Voor het vaststellen van de Inclusie Agenda heeft men gesprekken gevoerd met inwoners, maatschappelijke partners en organisaties en eigen ambtenaren.

COMMUNICATIE Het streven van de gemeente is bovendien om op een passende manier te communiceren richting de doelgroep. Daarbij moet de informatie voor iedereen toegankelijk zijn en geschreven zijn in eenvoudige taal, zodat het ook voor iedereen goed te begrijpen is. Het uitgangspunt daarbij is: niets over ons, zonder ons. Ook gaat de gemeente (aanvraag)formulieren nalopen op neutrale termen. Waar het niet verplicht is om te vragen of iemand een man is of een vrouw gaat men dit aanpassen of verwijderen. Bovendien zal de gemeente bij het versturen van brieven een neutrale aanhef gaan gebruiken, zoals ‘Beste Houtenaren’ of ‘Beste bewoner’ of ‘Geachte J. Janssen’.

advertentie
advertentie