Hoofdkantoor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoofdkantoor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden TS

Bouwteam geselecteerd voor ozoninstallatie rwzi Houten

28 december 2020 om 07:47 Overig

HOUTEN Voor de bouw van een ozoninstallatie ten behoeve van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Houten heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het bouwteam geselecteerd. Het team bestaat uit Pannekoek GWW bv met vaste partners Nijhuis Industries en Witteveen+Bos. Gezamenlijk gaan zij de eerste ozoninstallatie in Nederland realiseren voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Dit project maakt deel uit van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het ministerie van I&W. 

De rwzi zuivert het water van circa 85.000 mensen en bedrijven in de omgeving van Houten. De rwzi kwam als hotspot uit de landelijke hotspotanalyse van alle rwzi’s op het gebied van medicijnenresten in het afvalwater. Een hotspot is een rwzi met grote invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Daarom wordt, specifiek bij deze installatie, een aanvullende techniek toegepast om medicijnresten te verwijderen uit het afvalwater. De te realiseren ozoninstallatie zal max 870 m3/u afvalwater kunnen verwerken.

Ozon is een gas dat in contact met afvalwater zorgt voor oxidatie van microverontreinigingen. Het is een effectief en bewezen proces voor de afbraak van organische microverontreinigingen zoals hormoonverstorende verbindingen en antibiotica. De techniek wordt onder andere al in Duitsland toegepast. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft verschillende mogelijkheden vergeleken en weloverwogen voor de techniek met ozon gekozen. Ozon bleek het meest gunstig op het gebied van de mate waarin medicijnresten worden verwijderd, energieverbruik, duurzaamheid, gebruik van schaarse grondstoffen en kosten.

BOUWTEAM In dit innovatieve project wordt de kennis van ozoninstallaties geleverd door Nijhuis Industries. Pannekoek GWW bv is aangesloten als civiele aannemer en Witteveen+Bos als ingenieursbureau. Het geselecteerde bouwteam werkt nauw samen met de opdrachtgever en maakt een gezamenlijk ontwerp voor de ozoninstallatie. Wanneer het ontwerp voldoet aan alle voorwaarden zal de bouwteamcombinatie de ozoninstallatie ook bouwen. De installatie is naar verwachting 2022 operationeel.

INNOVATIEPROGRAMMA Dit project maakt deel uit het van Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater. Dit programma wil de weg vrijmaken voor veelbelovende verwijderingstechnieken of voor mogelijke verbeteringen van bestaande technieken. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de ozoninstallatie een bijdrage gekregen uit dit innovatieprogramma van € 1,65 miljoen.

Lees hier meer over het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater met behulp van ozon

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie