Willem Zandbergen
Willem Zandbergen ITH
column

Het unieke karakter van ons Houten blijft behouden!

Opinie Raadspraat

De Inwonerspartij heeft de afgelopen periode als grootste partij het initiatief genomen om tot een coalitieakkoord te komen. In dit akkoord hebben wij definitief de weg afgesneden van de Ruimtelijke Koers. Dus geen stedelijke verdichting en massale hoogbouw, maar het unieke, groene en dorpse karakter van Houten behouden. Er zal snel gestart worden met het bouwen van betaalbare woningen voor jong en oud om de enorme wachtlijsten tegen te gaan. Voor senioren zullen initiatieven als een Knarrenhof realiteit worden. En alles volgens het concept van het Houtens DNA. Dat is wat wij onze kiezers beloofd hebben!

Ook zal er meer geïnvesteerd worden in veiligheid en leefbaarheid. Drugs in de openbare ruimte behoren niet in het straatbeeld van Houten en zal daarom strafbaar gesteld worden. We willen voortbouwen op het rijke verenigingsleven van Houten en initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een prominentere rol geven. Dit draagt bij aan een bruisend Houten en vergroot de sociale cohesie, zoals ook de extra steun voor de bibliotheek en muziekeducatie. Het Oude Dorp blijft intiem en de supermarkt zal niet uitgebreid worden. In Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal zullen geen grootschalige evenementen plaatsvinden en wordt er extra gebouwd binnen de Grote Driehoek. In de huidige tijdgeest van stijgende inflatie kiezen wij er vervolgens voor om de OZB niet te verhogen, geen betaald parkeren in te voeren en de hondenbelasting af te schaffen.

Wij willen u als inwoners aan de voorkant betrekken bij besluitvorming en als de inwonersparticipatie niet goed is verlopen, dan moet het proces opnieuw. Met een wethouder inwonersparticipatie van ITH houden wij daar goed vinger aan de pols. Uw deskundigheid en uw betrokkenheid hebben wij nodig bij de uitwerking van onze plannen. U als inwoner zal de komende jaren moeten ervaren dat het om u te doen is. Als fractievoorzitter is het aan mij om het nieuwe college daar scherp op te houden. Daar kunt u van op aan. Inwoners voortaan, vooraan!

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten

advertentie
advertentie