Bart van den Elzen en Marjan Boonzaaijer
Bart van den Elzen en Marjan Boonzaaijer D66 Houten

Hart voor het Houtense onderwijs

Opinie Raadspraat

Wie had ooit gedacht dat we dit jaar door de coronacrisis onze scholen zouden moeten sluiten? Dit brengt een aantal vragen met zich mee, naast de vele vragen die er al waren, zoals: ‘Is het wel veilig nu in de klas voor de leerkracht?’ ‘Is de ventilatie wel op orde op de school van mijn kind?’ ‘Krijgt mijn kind wel goed onderwijs als het lerarentekort zo groot is en als leraren nu vaker thuis moeten blijven?’, ‘Lopen leerlingen nu leerachterstanden op?’ Maar ook: ‘Hoe weet ik zeker dat mijn kind het juiste studieadvies krijgt voor een vervolgopleiding?’ ‘Als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft, kan ik hierop rekenen?’ ‘Is de werkdruk van onze leerkrachten niet te hoog?’

D66 Houten draagt het onderwijs een warm hart toe. Gelijke kansen voor elk kind begint bij goed onderwijs van excellente leraren. D66 blijft zich hard maken voor het beste onderwijs met gelijke kansen voor alle Houtense kinderen. We zijn daarom gestart met een scholentour.
De komende periode spreken we leraren, directeuren, ouders en bestuurders uit het onderwijs om een helder beeld te krijgen wat er speelt in het Houtense onderwijs. Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe staat het met de onderwijskwaliteit? Sluit het onderwijs goed aan bij de verschillende niveaus van kinderen? Zijn er kinderen die op achterstand staan door de coronacrisis? Hoe is de zorg geregeld op school? Hoe gaat het met het lerarentekort in Houten? Hoe verloopt de doorstroom van basis- naar voortgezet onderwijs? Is er tevredenheid over de huisvesting, de schoolgebouwen, de ventilatie?

Wat vindt u van het Houtense onderwijs? We horen het graag! Volg en reageer op onze scholentour via Facebook.com/d66houten of stuur een mailtje naar fractie@d66houten.nl.

Marjan Boonzaaijer en Bart van den Elzen, fractie D66 Houten

advertentie