Marja Damman
Marja Damman MARJOLEIN THIJSE
column

Ons Houten: groei én behoud

Opinie Raadspraat

Het is een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda van de raad: de Ruimtelijke Koers. Met inbreng van vele Houtenaren is gekeken naar de manier waarop Houten de komende 20 jaar het beste 5.000 woningen kan bijbouwen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat we als gemeente Houten een bijdrage leveren aan de niet geringe woningbouw-opgave. We worden al jaren geconfronteerd met grote tekorten en lange wachtlijsten. Bij een deel van de inwoners leeft de vrees dat Houten hierdoor te veel zal veranderen. Die zorg begrijpen wij: Houten is een unieke plek in de Randstad.

GroenLinks vindt het belangrijk dat we het bijzondere karakter van Houten behouden én dat we zorgen voor (meer betaalbare) woningen: voor onze jongeren, starters en senioren. Betaalbare woningen, betere kwaliteit van het groen in en rond Houten, binnen de ring verdichten – mét oog voor groen in de directe woonomgeving -, en volop ruimte voor de fietsende, wandelende en spelende mens. Dat is waar GroenLinks voor staat, dat is wat veel Houtenaren inbrachten, en daar heeft ook onze wethouder Hilde de Groot bij de totstandkoming van de Ruimtelijke Koers op ingezet.

In de Ruimtelijke Koers die nu ter inzage ligt is gekozen voor ontwikkeling buiten de Rondweg in Noordwest (nabij de Doornkade) en - binnen de Rondweg – in het centrum en rond de Molenzoom. Hier is ruimte voor verdichting (nabij het racketcentrum) en bouwen in de hoogte. Zo kunnen onder andere ruim 2.000 betaalbare appartementen gebouwd worden en komt de doorstroming in Houten op gang.

Als GroenLinkser ben ik een voorstander van vernieuwing, met respect voor wat er al is. We willen de ogen niet sluiten voor de toenemende vraag naar woningen. En we willen het Houtens DNA blijven omarmen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er meer betaalbare (zorg)appartementen komen en dat er meer variatie in het woningaanbod komt, bijvoorbeeld door wonen en werken te mengen. Dat is ons uitgangspunt bij alle besprekingen die dit jaar zullen volgen over de Ruimtelijke Koers. Vragen of opmerkingen: uw mail is welkom op houten@groenlinks.nl.


Marja Damman, raadslid GroenLinks Houten

advertentie
advertentie