Afbeelding
Provincie Utrecht

Miljoenen euro’s voor natuur in de provincie Utrecht

19 november 2021 om 15:00 Natuur en milieu

UTRECHT Provincie Utrecht stelt 31 miljoen euro beschikbaar voor natuursubsidies in 2022. Het geld is bedoeld voor de realisatie van nieuwe natuur en de versterking van bestaande natuur. De provincie geeft volledige vergoeding voor de kosten van natuurinrichting. Goede natuur biedt ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en voldoende biodiversiteit. Met het geld zet de provincie verder in op een groene provincie waar iedereen ook in de toekomst van kan genieten.  

De nieuwe subsidiemogelijkheden staan beschreven in het Openstellingsbesluit Subsidie Natuur 2022. Het versterken en uitbreiden van de natuur in de regio is belangrijk voor de ontwikkeling van bijzondere dier- en plantensoorten. Provincie Utrecht vindt dat we zuinig moeten zijn op onze natuur en geeft met de subsidiegelden invulling aan de taak om natuur te beschermen en te versterken.  

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: ,,Provincies zijn verantwoordelijk voor versterking van natuur en de verhoging van de biodiversiteit. We werken samen met natuurbeherende organisaties, terreineigenaren en inwoners verder aan het versterken en uitbreiden van de natuur. We stimuleren met het subsidiegeld zowel grote natuurinitiatieven van natuurbeheerders, als kleinere projecten waarbij mensen zelf hun eigen woonomgeving vergroenen. Voldoende groen zorgt voor een mooie provincie waar het prettig wonen en werken is.”

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN Het wordt mogelijk om alle kosten voor het inrichten van natuur vergoed te krijgen. Er is dus geen eigen bijdrage meer nodig. Tevens wordt de subsidie voor het beheren van de natuur verhoogd. De eerdere 75 procent vergoeding wordt opgehoogd tot 84 procent. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in bestaande natuurgebieden en voor maatregelen die stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden herstellen.

De 31 miljoen euro komt binnen verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Het is mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor een specifieke regeling via het subsidieloket van de provincie Utrecht.

advertentie
advertentie