Het gemaal De Haag wordt in gebruik genomen door wethouder Bos en Hoogheemraad Els Otterman
Het gemaal De Haag wordt in gebruik genomen door wethouder Bos en Hoogheemraad Els Otterman Richard Thoolen

Water voor later, doorspoelgemaal De Haag in Houten in gebruik genomen

8 juni 2021 om 11:45 Natuur en milieu

HOUTEN Houten beschikt over een geavanceerd systeem voor haar watermanagement. Ruim 350 installaties zorgen er voor dat er altijd precies genoeg oppervlaktewater beschikbaar is van optimale kwaliteit en het afvalwater in de gemeente wordt afgevoerd naar de zuivering. Een hele prestatie in deze tijden van klimaatverandering waarin periodes met overvloedige neerslag worden afgewisseld met periodes van grote droogte. Vorige week is een modern doorspoelgemaal in gebruik genomen waardoor Houten nog beter in staat is om effectief watermanagement uit te voeren.


Het nieuwe doorspoelgemaal, De Haag genaamd, is gebouwd ten noorden van Houten net buiten de rondweg, waar zich ook een van drie helofytenfilters bevindt. In 2020 heeft de gemeente subsidie ontvangen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voor het de uitvoering van het project: “suppletiegemaal De Haag met persleiding”. Dit project had tot doel in langdurige droge periodes het oppervlaktewatersysteem in Houten noord aan te vullen en doorstroming te verbeteren. Via dit gemaal kan er gezuiverd water uit de helofytenfilters toegevoegd worden aan het oppervlaktewatersysteem in Houten noord. Dit voorgezuiverde water heeft een betere kwaliteit dan het water in de Rondwegsloot zelf waar veel voedingsstoffen vanuit de landbouw in zitten.

Het gemaal werd na een bescheiden ceremonie in gebruik genomen door wethouder Sander Bos en hoogheemraad Els Otterman (HDSR). Bos: ,,Het project is een samenwerking van de gemeente en het waterschap. Ik ben er trots op dat deze samenwerking prettig en succesvol is en we zo een bijdrage hebben kunnen leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater voor de bewoners van Houten.” Otterman: ,,De uitdaging waar we met zijn allen voor staan is om de schaarse ruimte waar we over beschikken zo effectief mogelijk te benutten. Iedere stad vult deze uitdaging op haar eigen wijze in. De helofytenfilters en de doorspoelgemalen zijn onderdeel van de klimaatadaptatie van de gemeente Houten. Ik vind het mooi dat we er samen met de gemeente in slagen om antwoorden te vinden.”


Erik Groenland is projectleider openbare ruimte en uitvoerder van het project. Groenland: ,,De gemeente Houten was de eerste gemeente in Nederland die de natuurlijke zuiveringstechniek met helofytenfilters heeft toegepast. Hiermee wordt afvalwater na een overstort eerst gezuiverd voordat dit geloosd wordt. Hierdoor blijven ernstige effecten die normaliter optreden bij een overstort van afvalwater als vissterfte, stank en vervuiling van oppervlaktewater achterwege. De zuiveringsmethode werkt erg goed, en met 3 helofytenfilter en pompen kunnen we de waterkwaliteit van het oppervlaktewater voor heel Houten borgen. Ook de flora en fauna hebben baat bij deze oplossing. De helofytenfilters en gemalen liggen buiten de Rondweg en zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Dit heeft tot gevolg dat de natuur zich op deze rustige plekken goed heeft kunnen ontwikkelen. Er is een grote mate van biodiversiteit waaronder ringslangen, kikkers, ganzen en ooievaars. Het gemaal De Haag werkt in de zomerperiode dagelijks tussen 02.00 en 11.00 uur kan zo nodig maximaal 3.360 m3 schoon water uit het helofytenfilter verpompen naar het stedelijk watersysteem binnen de Rondweg.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie