Afbeelding
K3

Digitaal vragenuur herinrichting Schalkwijker Buitenwaard

28 november 2020 om 08:13 Natuur en milieu

SCHALKWIJK De Schalkwijker Buitenwaard moeten gevarieerder natuur krijgen. Dat willen eigenaar van het gebied Staatsbosbeheer en samenwerkingspartner K3  in twee fases realiseren. 

In het najaar van 2018 hebben Staatsbosbeheer en K3 de eerste plannen gepresenteerd voor de herinrichting van het westelijk deel van de Schalkwijker Buitenwaard. Tijdens deze inloopbijeenkomst, en ook daarna nog, heeft de omgeving en andere geïnteresseerden en betrokken partijen input gegeven waarmee Staatsbosbeheer en K3 aan de slag zijn gegaan. De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van zorgvuldige planvoorbereiding.

NEVENGEUL De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied van 67 hectare kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Door onder andere een nieuwe nevengeul die in verbinding staat met de Lek, in combinatie met kleiwinning, ontstaat nieuwe, gevarieerde riviernatuur. Bovendien wordt een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit.

De afgelopen tijd zijn er vele onderzoeken uitgevoerd en is mede op basis van de input die er is gegeven, het ontwerp op een aantal punten aangepast en verfijnd. Het op een aantal punten gewijzigde plan leggen de initiatiefnemers graag nogmaals voor, voordat overgegaan wordt tot het aanvragen van onderbouwde vergunningen.

DIGITAAL BIJPRATEN In verband met de coronamaatregelen kan er geen fysieke bijeenkomst worden georganiseerd. Daarom doen Staatsbosbeheer en K3 dat dit keer digitaal. Op www.k3.nl/schalkwijkerbuitenwaard staat vanaf 2 december een filmpje en een nieuwsbrief waarin Staatsbosbeheer en K3 iedereen bijpraten over de stand van zaken. Wie naar aanleiding van dit filmpje en/of de nieuwsbrief nog vragen heeft of input wil leveren op het plan kan op 9 december in gesprek met de initiatiefnemers. Op een tijdstip naar keuze tussen 14.00 en 21.00 uur is er de mogelijkheid om via een videobelafspraak of telefonisch vragen te stellen. Over het aanmelden daarvoor staat vanaf 2 december meer informatie op www.k3.nl/schalkwijkerbuitenwaard.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie