Bever
Bever Richard Zwartenkot

Het verborgen dierenleven rond Houten

4 augustus 2020 om 11:30 Natuur en milieu

HOUTEN De afgelopen 2 jaar hebben Richard en Luuk Zwartenkot, vader en zoon, op verschillende plekken in de gemeente Houten een wildcamera opgehangen en opnamen gemaakt. Opmerkelijk is het aantal opnamen van bijzondere dieren. Ze doen verslag. 

Tijdens een fietstocht of wandeling in het buitengebied rond Houten kom je al snel diverse soorten vogels en andere dieren tegen, zoals hazen en konijnen en met wat geluk een ree of vos. Sommige wilde dieren krijg je echter zelden of nooit te zien omdat deze schuw en vooral ‘s nachts actief zijn. Met een wildcamera en wat geluk kun je deze dieren wel in beeld krijgen. Een wildcamera maakt automatisch foto’s of filmopnamen wanneer één van de bewegingssensoren van de camera wat detecteert. Je kunt de camera aan een boom vastmaken en vervolgens weken lang korte filmpjes maken van wat daar overdag en ’s nachts langs komt. Dat hebben we gedaan op zo’n 15 plekken rond Houten.

Naast veel muizen, zangvogels, konijnen, egels, honden, huiskatten en tweemaal een wildplasser (gelukkig wel met de rug naar de camera) hebben we verschillende bijzondere dieren kunnen filmen zoals reeën, boommarters, een bever en zelfs een dier waarvan we niet hadden verwacht dat in Houten aan te treffen...

In het bos Nieuw Wulven verschenen, zoals we hadden verwacht, regelmatig reeën op de camerabeelden. Bijzonder was dat de camera hier op twee locaties ook een boommarter filmde. Volgens de boswachter van Staatsbosbeheer was de boommarter daar in het relatief nog jonge bosgebied nog niet eerder waargenomen. We hebben op nog 4 andere plekken in de gemeente boommarters kunnen filmen, waaronder bij het landgoed Wickenburg en in de uiterwaarden. De boommarter geldt als zeldzaam in Nederland. Er is tot halverwege de vorige eeuw veel op gejaagd. Nu zouden er slechts enkele honderden zijn, maar dit aantal neemt de laatste jaren wel toe. Het feit dat we deze dieren in Houten, met weinig oud bos, toch zo regelmatig tegenkwamen (ook zelfs in kleine bosstroken) geeft ons de indruk dat deze dieren inmiddels toch wat minder zeldzaam zijn.

In de uiterwaarden van de Lek kregen we een bever voor de camera die zich tegoed deed aan de wilgentakken die we als ‘snacks’ voor de camera hadden gelegd. De bever was in 1826 in Nederland uitgestorven. In 1988 is men begonnen met het uitzetten van bevers en inmiddels heeft hij weer een vaste plek in de Nederlandse fauna heroverd. Pas sinds ongeveer 2010 zijn er in de uiterwaarden in de gemeente bevers. Er zijn nu zo’n 4 beverburchten. Waarschijnlijk zijn dit nakomelingen van bevers uit de uiterwaarden bij Wageningen.

De meest spectaculaire waarneming was een familie dassen. Om mogelijke verstoring van de burcht te voorkomen kunnen we de locatie hier niet vertellen. Er zijn wel eens eerder dassen waargenomen in de gemeente, maar dat er nu een dassenfamilie leeft in Houten was niet bekend. Deze dieren hebben in het vlakke Houten maar weinig geschikte plekken om een burcht te graven. 40 jaar geleden waren er in de provincie Utrecht nog maar 3-4 dassen te vinden. Door succesvolle beschermingsmaatregelen zijn dat er inmiddels enkele honderden. Ze leven vooral langs de randen van de Utrechtse Heuvelrug. De dassen die wij hebben gespot zijn wellicht vanuit het Langbroekerweteringgebied naar Houten gekomen.

We hopen in de toekomst nog andere dieren zoals steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn voor de camera te krijgen. Deze komen alle vier ook in Houten voor. Misschien komt er zelfs een keer een wolf op bezoek…

Al deze waarnemingen zijn mooie voorbeelden van de veerkracht van de natuur en goed natuurbeheer. De biodiversiteit staat ook in Houten onder druk door de verstedelijking en intensieve landbouw. Gelukkig heeft Houten ook nog mooie plekken met natuur. Laten we dat vooral zou houden en waar mogelijk nog uitbreiden.

De filmpjes van de waarnemingen zijn te zien op ://bit.ly/2EO2DDg


Ben je benieuwd naar wat er nog meer allemaal voorkomt in onze gemeente, kijk dan eens op waarneming.nl. Dit is het grootste natuurplatform van Nederland en België waar iedereen natuurwaarnemingen kan plaatsen.


door Richard en Luuk Zwartenkot

Boommarter
Boommarter
Das
Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie