Tineke van der Meulen met in haar hand een dirigeerstokje. Ze hoopt eens een groot orkest te dirigeren
Tineke van der Meulen met in haar hand een dirigeerstokje. Ze hoopt eens een groot orkest te dirigeren Irene van Valen

Nieuw Ensemble voor jeugd zoekt Houtense jongeren

4 juli 2022 om 08:17 Muziek

HOUTEN Voor een nieuw op te richten Symfonisch Blazers Ensemble Young (SBE) zoekt het Houtens Muziek Collectief (HMC) jongeren die onder leiding van Tineke van der Meulen samen muziek willen maken. Jongeren die tussen de twaalf en twintig jaar oud zijn en drie jaar muziekles volgden op een blaas-, slag- of strijkinstrument mogen zich aanmelden.

door Irene van Valen

Klarinetdocente Van der Meulen verheugt zich erop dit orkest na de zomer op te starten. ,,Ik werk graag met muzikanten en hoop hen tot bloei te brengen. Sinds zeven jaar leid ik het volwassen Symfonisch Blazers Ensemble. Daar speelden enkele jongeren mee Zij vertrokken echter naar andere ensembles door het gemis aan leeftijdsgenoten.” Met haar ervaringen in het starten van een volwassen orkest hoopt Van der Meulen nu Houtense jongeren aan elkaar te binden: ,,Muziek is belangrijk.” Aanmelden kan hier: tinekevandermeulen@solconmail.nl

INVULLING Het orkest oefent eens in de twee weken op maandagmiddag van 16.45-18.00 uur. ,,Dit tijdstip lijkt me het best als frisse start van de week. Jongeren kunnen in het weekend en maandagavond hun schoolwerk doen. We oefenen voor twee optredens per jaar: een in een zorginstelling en een in het theater als eindpresentatie van SBE, waarbij het volwassen- en jongerenorkest samen een avondvullend programma bieden en wellicht samen een stuk spelen.” Waar Van der Meulen kan putten uit een bibliotheek aan muziekstukken, brengt zij vijf toegankelijke stukken in, Ze wisselt daarbij af in genre en stijl. Vervolgens hoopt ze dat jongeren zelf ideeën voor stukken aandragen.

DIRIGEREN Al eerder werkte Tineke met jeugdorkesten, zelfs een keer prijswinnend. Al toen zij zelf nog een jongere was dirigeerde zij een seizoen lang een jeugdorkest. Ook werkte zij tientallen jaren als docente klarinet met jongeren. ,,Ik ben daarin mezelf en belangstellend naar de jongeren toe. Mijn onzekerheid nu zit in het feit of jongeren zich aanmelden en hoe groot het orkest wordt. Kan ik op een dag mijn dirigeerstokje gebruiken?” Van der Meulen vertelde dat ze een klein orkest dirigeert met de hand en het dirigeerstokje pas gebruikt bij een orkest vanaf 30 muzikanten. Dan dient het als verlenging van de arm. ,,Sommige jongeren leven vluchtig. Na zes muzieklessen en meespelen in een swingend concert stoppen ze vaak. Meespelen in een orkest vraagt toewijding en binding voor de langere termijn. Als zij daarvoor kiezen, beloof ik hen plezier, leuke sociale contacten en avonden zonder schermpjes. Alles om samen mooie concerten neerzetten, waarbij de ogen van het publiek glinsteren. Dat maakt gelukkig.”

DANKBAAR Van der Meulen studeerde Docerend Musicus en Ensemblebegeleiding aan het Conservatorium. Sindsdien geeft ze muzieklessen en dirigeert. ,,Dat is communicatie met als doel klanken te vormen die staan als een huis. Graag bedank ik Pauline Kruiver die onze flyer ontwierp. Daarnaast bedank ik Ton van der Ham met wie ik samen het volwassen SBE startte. Hij was bestuurlijk en organisatorisch sterk waardoor ik ruim voldoende ervaring opdeed om ook dit nieuwe orkest mooi op de rails te kunnen zetten.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie