Afbeelding
Eigen foto

Jongeren op koers

Mensen

HOUTEN ‘Op Koers voor Jongeren’ is een project bedoeld voor jongeren die op meerdere levensgebieden vastlopen in de maatschappij. Het gaat hierbij veelal om terugkerende problematiek, waar zij zelf in vastlopen of niet meer uitkomen. De jongeren worden tijdens het project door meerdere disciplines ondersteund. Er wordt zo breed mogelijk gekeken naar langdurige oplossingen, zodat jongeren beter en sneller hun leven weer op de rit kunnen krijgen. 

Annette Stolk – de Vries

‘Op Koers voor Jongeren’ is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 15 – 27 jaar. Iedere dinsdagmiddag is er de mogelijk om met iemand in gesprek te gaan. Mogelijke gesprekspartners zijn medewerkers van het Jongerenloket, het Regionaal Meldpunt Coördinatie (RMC), Sociaal Team Houten, Jongerenwerk van Houten&co en een leerplichtambtenaar. Het RMC biedt ondersteuning op het gebied van opleiding en werk. 

Door de integrale samenwerking kunnen we sneller en effectiever aan de slag

POSITIEF Johanna ten Have is zorgprofessional bij het Sociaal Team Houten. Sinds de start van het project, in september 2021, begeleid zij jongeren die voor dit project in aanmerking komen. Het project loopt tot eind 2022. Dan vindt de evaluatie plaats en zal blijken of het succesvol is geweest of niet. Afhankelijk van de uitkomst zal het project verder geïntegreerd en vormgegeven worden. Ten Have: de eerste indrukken van het project zijn zeer positief. Door de integrale samenwerking kunnen we sneller en effectiever aan de slag. Door gezamenlijk met de client aan tafel te zitten kunnen patronen sneller doorbroken worden en effectieve ondersteuning aangeboden worden.”

PERSPECTIEF Ongeveer twintig jongeren maken momenteel onderdeel uit van het project. Coen is één van die jongeren. Coen heeft een vorm van autisme en heeft daarvoor een traject doorlopen bij een psycholoog. Hij had de behoefte aan een andere manier van begeleiding. Na een eerste oriënterend gesprek bij ‘Op Koers’ liet Coen het in eerste instantie een beetje op z’n beloop. ,,Samen met mijn moeder vond uiteindelijk een tweede gesprek plaats. Dit leidde ertoe dat ik via ‘Werk en Inkomen’ in aanraking kan komen met een jobcoach. Het is de bedoeling dat de jobcoach mij gaat begeleiden bij eventuele problemen die ik tegenkom op de werkvloer. Ik werk nu in de horeca en ga in september verder met een horeca-opleiding.” Ten Have: ,,Coen was gestopt met zijn opleiding civiele techniek en was daarna een beetje zoekende. De jobcoach kan Coen toekomstperspectief geven, door hem te leren hoe je aan werk komt en wat je daarbij nodig hebt. Op verzoek van zijn psycholoog proberen we nu ook de sociale contacten en het netwerk van Coen op een goede manier te waarborgen. We kijken bovendien naar zijn toekomstperspectief als het om wonen gaat.” 

WAARBORGEN Vaak zijn meerdere gesprekken nodig om een jongere goed op de rit te krijgen. Ten Have: ,,Daarbij is ondersteuning nodig vanuit meerdere disciplines. De vraag is steeds: waar wil de jongere naar toe en hoe bewerkstelligen we dat? Zo nodig schakelen we nog externe hulp in.” Coen: ,,Ik heb intussen ook al contact gehad met een jongerenwerker. Daar heb ik nu nog niets aan, maar ik weet voor de toekomst waar ik terecht kan.” Ten Have: ,,Stap voor stap bouwen we zo een netwerk op, zodat Coen de gezichten kent en weet waar hij hulp kan krijgen als dat nodig mocht zijn. De doelstelling is om de ondersteuning blijvend bij één van de deelnemende partijen te waarborgen om daarmee te voorkomen dat een jongere weer terugvalt. Maar omdat dat de jongere zelf de regie kan pakken versterken we uiteraard zijn eigen kracht. Binnen ‘Op Koers’ zijn wij tijdelijke passanten.” 

CONTACT Coen voelt zich goed bij het project ‘Op Koers voor Jongeren’. ,,In het begin voelde ik mij misschien een beetje te goed ervoor, maar na verloop van tijd heb ik ingezien dat wat ondersteuning voor mij op bepaalde vlakken nodig is.” Geïnteresseerden voor het project ‘Op Koers voor Jongeren’ kunnen contact leggen via het Sociale Team van de gemeente of via Hilde Schijf: hildeschijf@houten.nl 

N.B. Coen is een gefingeerde naam. Zijn juiste naam is bekend bij de redactie. 

advertentie
advertentie