Ab Hubers, het gezicht de Voedselbank Houten, zoekt een opvolger.
Ab Hubers, het gezicht de Voedselbank Houten, zoekt een opvolger. Rene van den Brandt

Bestuurslid Voedselbank Ab Hubers stopt ermee

Maatschappelijk

HOUTEN Al vele jaren is Ab Hubers het gezicht de Voedselbank Houten voor klanten en voedselsponsoren. Hij werkt hier al ruim 12,5 jaar als vrijwilliger, eerst als chauffeur, later als bestuurslid en coördinator voedselverwerving en uitgifte. In feite stond hij (mede) aan de wieg van de professionalisering naar de Voedselbank Houten zoals deze nu is. Maar nu vindt hij het mooi geweest en geeft hij het stokje door aan de volgende gedreven vrijwilliger. Die moet overigens wel nog even gevonden worden. Wat heeft Ab bewogen om zich zoveel jaren met hart en ziel voor de gemeenschap in te zetten?

door Rina Knopper

Ab is geboren in Drenthe en later verhuisd naar Zeist. Hier studeerde hij theologie aan de bijbelschool en ontwikkelde hij zichzelf tot kerkelijk diaconaal opbouw werker. Als diaconaal opbouwwerker ben je een echte netwerker en pionier die het contact met mensen zoekt om erachter te komen wat er speelt in een gemeenschap. Dát is ook wat Ab nastreeft in zijn leven: leef niet alleen voor jezelf, maar kijk om je heen naar je buren of dorpsgenoten die hulp nodig hebben.

In Zeist kreeg hij beroepshalve te maken met mensen die voedselhulp nodig hadden. In die tijd kregen mensen elke week tien euro waarvoor ze eten konden kopen. Dit kon beter, vond Ab, en hij ging daarom samen met mede oprichter Teuben langs bij verschillende voedselbanken in Nederland om te kijken hoe het wel en niet zou moeten. Het ging hen niet alleen om voedsel maar ook om het oplossen van problemen bij de mensen. Zij betrokken sociale organisaties bij de voedselbank om het ‘vangnet’ te vergroten. Op 1 juni 2007 geven ze de eerste 36 pakketten uit. ‘s Morgens om 7 uur begonnen en om drie uur ’s middags waren ze klaar. 

Met al deze opgedane kennis sluit Ab zich, na zijn pensionering, in 2010 aan bij de Voedselbank Houten. Hier komt Ab’s ervaring vanuit Zeist goed van pas. De Voedselbank zit dan nog in het GGD-gebouwtje aan de Molen In 2014 verhuizen zij naar de Grund aan de Poort. 

BLIJE GEZICHTEN ,,Het samen inzamelen van voedsel, de blije gezichten, daarvoor doe je het. Samenwerken en de schouders er onder zetten. Dát is mijn drijfveer om dit werk te doen. Wij zien dat het andere mensen ook aanzet tot actie. Neem nu bijvoorbeeld een straat in de wijk de Erven, zij zamelen elke maand in voor de Voedselbank. Zij kopen zelf spullen of kijken in de voorraadkast wat zij kunnen doneren. Dat is niet alleen goed voor de voedselbank maar ook voor de saamhorigheid in de wijk. Om de eigenwaarde van onze klanten te verhogen hebben wij het bestaande concept van de Voedselbank in 2019 omgezet naar een winkelmodel. Vanaf dat moment konden mensen zelf producten uitkiezen in de voedselbankwinkel. Dat is natuurlijk ook prettiger.”

WARME CONTACT ,,Ik vind het warme contact met de klanten en de vrijwilligers geweldig. Of je nu voorzitter bent of andersoortige vrijwilliger, je doet het samen en hebt elkaar nodig. Ik kijk dan ook tevreden terug op de ontwikkeling van de Voedselbank Houten, maar blijf ook nieuwsgierig naar de plannen omtrent de verhuizing naar de Essenkade. Ook weer een grote uitdaging!”

Of Ab al het werk neerlegt is nog even de vraag, maar de organisatie is in ieder geval wel opzoek naar een opvolger voor de bestuurstaak en iemand die de voedselverwerving op zich kan nemen. Dat hoeft niet één persoon te zijn. Mensen die interesse hebben of meer willen weten, kunnen mailen naar bestuur@voedselbankhouten.nl of bellen met voorzitter Jan Mol: 06-54956159.

advertentie
advertentie