Petra van der Horst
Petra van der Horst Welkome Wijk

Houten als pilotgemeente voor project Welkome Wijk

25 juli 2022 om 08:21 Maatschappelijk

HOUTEN Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen niet meer in een instelling. Ze wonen zelfstandig thuis. Bij jou in de straat of in de buurt. Hoe ga jij om met buren die hun leven anders inrichten dan jijzelf? Het project Welkome Wijk wil afrekenen met het taboe wat rust op psychische problematiek.

Het belang van het project blijkt uit de cijfers. Maar liefst 45% van de volwassen Nederlanders heeft een psychische kwetsbaarheid. Soms wordt dit pas zichtbaar na een heftige gebeurtenis, zoals het overlijden van een dierbare of een ontslagprocedure. Gemeente Houten is één van de vier gemeenten die meedoet aan de pilot van het project Welkome Wijk. Het project werd eind juni met een online bijeenkomst afgesloten.

Tijdens bijeenkomsten voor inwoners, vrijwilligers en professionals is inzicht gegeven over hoe om te gaan met buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid. Aan het woord komen onder andere mensen die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid. Zij vulden de informatie aan met hun eigen ervaring en gaven antwoord op vragen die gesteld werden door de deelnemers van de bewustwordingsbijeenkomsten.

BEWUSTWORDING Welkome Wijk is een initiatief van MIND. Petra van der Horst is landelijk projectleider en gedreven om een stuk bewustwording te creëren. ,,Als je een psychische kwetsbaarheid hebt, is het juist goed om het bespreekbaar te maken. Als je dit niet doet, heb je kans dat de buren het voor je gaan invullen. Je kunt zelf regie houden door je verhaal te vertellen.”

Hoe maak je iets bespreekbaar met je buurt? Petra noemt een casus waarin een inwoner die last heeft van angsten uitlegt aan haar buurvrouw dat ze soms schreeuwt als ze een angstaanval heeft. ,,Deze mededeling is al een hele stap. En het is voldoende. Je hoeft geen tekst en uitleg te geven, maar je bent wel in gesprek.”

Als je je als buren zorgen maakt over iemand in je straat, wat doe je dan? ,,Mijn advies is om met elkaar in gesprek te gaan. Veel mensen hebben het idee dat je met een psychische kwetsbaarheid altijd labiel bent. Dat is niet zo, maar je kunt bijvoorbeeld wel een terugval krijgen. Voor sommige mensen met een psychische kwetsbaarheid kan het enorm helpen om daar iets over te vertellen aan buren.”

Wat het lastig maakt volgens Petra is schaamte. ,,Veel mensen schamen zich voor hun situatie. Soms zijn er hulpverleners betrokken die je thuis bezoeken en vraag je je af wat de buren daarvan zullen denken. Je bent vervolgens bang voor moeilijke vragen. Dat is heel begrijpelijk, maar juist door open te zijn, voorkom je dat buren zelf gaan invullen wat er met jou aan de hand is.”

PROJECTGROEP Door het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners, vrijwilligers en professionals willen de gemeente Houten en MIND een stuk bewustwording creëren en vooroordelen tegen gaan als het gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten is één onderdeel van het project Welkome Wijk. In Houten is er een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers van inwoners en professionals uit Houten. Een aantal van hen werkt bij Enik, Viveste, Politie, van Houten&co en Lister. Zij volgen de voortgang van dit project.

Manon Terpstra coördineert de projectgroep in Houten. ,,De bijeenkomsten zijn leerzaam voor iedereen. Of je een bewoner, vrijwilliger of professional bent. En vooral praktisch en toepasbaar”, vult Manon aan. Tijdens één van de bijeenkomsten kwam naar voren hoe belangrijk het groeten van je buren is. Ongeacht of je buren een kwetsbaarheid hebben of niet. ,,Blijf dit doen. Ook al groeten ze je (nog niet) terug. Sommige mensen willen eerst vertrouwen opbouwen alvorens iets terug te zeggen. Voel je daardoor niet afgewezen en blijf groeten.”

Een kennismaking met nieuwe buren gaat vaak over wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doet in het dagelijks leven. ,,Realiseer je dat niet iedereen een mooi verhaal heeft”, vertelt Manon. ,,Als je net uit een instelling komt, of thuis zit met psychische klachten kunnen deze vragen heel confronterend zijn. Dat is goed om te beseffen. Een psychische kwetsbaarheid zie je vaak niet aan de buitenkant.”

Meer informatie? Mail naar healthy@houten.nl

advertentie
advertentie