Wethouder Geerdes ontvangt de eerste tentoonstellingsgids
Wethouder Geerdes ontvangt de eerste tentoonstellingsgids Frank Magdelyns

Archeologie uit Castellum

19 mei 2019 om 17:50 lokaal

HOUTEN Wethouder H. Geerdes heeft zaterdag in het Oude Station van Houten de nieuwe tentoonstelling 'Van IJzertijd tot Nieuwbouwwijk' geopend. De tentoonstelling toont de unieke archeologische vondsten die bij de bouw van de wijk Houten-Castellum naar boven kwamen.

Door met een afstandsbediening een scherm omhoog te halen, opende Geerdes de tentoonstelling. Tevens nam hij de eerste tentoonstellingsgids in ontvangst van Pieter Fredriks, projectleider van de archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer'. De expositie is de tiende die werkgroep organiseert. Daarmee laten de archeologen opnieuw zien hoe rijk de Houtense bodem en haar geschiedenis is. Geerdes zei verheugd te zijn dat deze geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt voor iedereen. Daarbij kondigde hij aan zich sterk te maken om de destijds in dit gebied gevonden boomstamkano naar Houten te halen. Ook wordt de gevonden visfuik, die vanwege het gewicht en grootte niet in de tentoonstellingsruimte is te zien, binnenkort tentoongesteld in het Houtense gemeentehuis.

OPGRAVING De vele sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd zijn gevonden in met name het zuidoosten van de wijk Castellum, waar nu de straten Via Culina en Via Horta zijn gebouwd. Archeologen van de VUhbs uit Amsterdam hebben rond 2011 anderhalf jaar opgravingen verricht en ruim 150.000 vondsten gedaan. De belangrijke vondsten en bijhorende uitleg zijn op de tentoonstelling te zien.

,,De oudste sporen gaan terug tot het jaar 600 voor het begin van de jaartelling", zegt Frederiks. ,,Vermoedelijk woonde hier in het gebied van de huidige wijk Castellum mensen uit een hogere sociale klasse. Dat denken we vanwege de rijkdom en omvang van het vondstmateriaal."

Fredriks zegt dat er twee buitengewone vondsten zijn gedaan, namelijk een gave boomstamkano en meerdere visfuiken van wilgentenen. ,,De boomstamkano van zeven meter lang ligt ter conservering in Lelystad. Deze is uit de Midden IJzertijd en bijzonder omdat de kano een puntige voor- en achterkant heeft. Andere kano's uit die periode hebben afgeronde uiteinden. Het vaartuig werd gebruikt voor visvangst, transport en verkenning van het landschap."

Bijzonder aan de tentoonstelling is dat de wisselwerking tussen de mens en de natuur op het landschap zichtbaar wordt. De mens bouwde boerderijen en bruggen, groef greppels, maakte akkers en de rivier overstroomde en nam soms een andere route, waarna de mens zich aanpaste. Dit wordt getoond met impressietekeningen van Peter Koch. Elke vitrine op de tentoonstelling toont een periode uit 2600 jaar geschiedenis, met de nadruk op IJzertijd en Romeinse periode. ,,Er zijn vondsten gedaan die wijzen op handels- en culturele relaties over grote afstand. De tentoonstelling toont keramiek met Noord-Franse invloeden, mantelspelden uit het Romeinse Engeland en aardewerk uit Noord-Duitsland", zegt Fredriks.

De tentoonstelling is te bezoeken op dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur in het Oude Station van Houten op Stationserf 99. Leden van de archeologische werkgroep zijn aanwezig en geven graag uitleg over wat er is te zien en te vertellen over de mens die toen leefde.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie