Robert Paling
Robert Paling VVD Houten

Canon van Houten

Lokaal/Column

Als u dit leest bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in politiek en heeft u na Prinsjesdag heel wat zware politieke debatten in de Tweede Kamer op TV kunnen volgen. Vandaar dat ik nu iets luchtigers vanuit de Houtense politiek wil aansnijden. In 2018 heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van de VVD, een motie aangenomen waarin om een onderzoek wordt gevraagd naar een Houtens Museum. De VVD vindt brede aandacht voor de cultuurhistorie van ons mooie Houten belangrijk. Historisch besef en aandacht voor ons cultureel erfgoed zijn daarvoor essentieel. Die maken ook dat je trots bent op Houten.

Maar waar kan je dan trots op zijn? Op de vondsten uit de ijzertijd (500 jaar v.Chr.) zoals een visfuik – nu te zien in het gemeentehuis - of een boomstamkano - over een paar jaar terug in Castellum - of vondsten uit de Romeinse tijd (40 -250 n.Chr.) te zien in het Oude Station. Of de resten van wegen en gebouwen van de limes - de noordelijke grens van het Romeinse rijk? Ook de Middeleeuwen spreken tot de verbeelding met de verhalen over het kasteel van Schalkwijk uit 1250. Wie waren de ridders van toen en wat hebben ze betekend?

Uit recentere tijd is er veel meer bekend en te zien. Zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie van rond 1845. Ook was Houten een stop voor postkoetsen, waar De Engel in het Oude Dorp ons nog aan herinnert. Belangrijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis zijn het spoorwegongeluk in 1917 en het bombardement van het Oude Dorp in 1944. En hoe is Houten eigenlijk uitgegroeid tot de unieke fietsstad die het nu is? Ga zo maar door….

Wat zou het mooi zijn als de inwoners, verenigingen en scholen gezamenlijk een Canon van Houten zouden samenstellen. De 50 onderwerpen - of vensters - van de Canon van Houten kunnen zo de leidraad vormen voor een toekomstig Houtens Museum.

Heeft u hiervoor ideeën of wilt u dit initiatief ondersteunen? Stuur een mailtje naar fractie@vvd-houten.nl

Robert Paling,
gemeenteraadsfractie VVD Houten

advertentie