Jeroen Cnossen: ,,We verwachten dat het een tijdelijke kostenstijging is.’’
Jeroen Cnossen: ,,We verwachten dat het een tijdelijke kostenstijging is.’’ Pauw Media

‘Lokaal nieuws blijft op peil ondanks hogere energie- en papierprijzen’

Achtergrond

HOUTEN ,,Zoals ook in de corona-periode en onlangs rond de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw heel duidelijk werd, is onze rol als lokale nieuwsbrengers van groot belang voor de samenleving. Daarom willen we ondanks de huidige prijsstijgingen voor energie en papier onze inspanningen voor lokale journalistiek op peil houden’’, zegt Jeroen Cnossen, algemeen directeur van BDUmedia, uitgever van HoutensNieuws.nl, over de visie van BDUmedia. ,,We blijven het lokale nieuws aanbieden via onze krant en website, zoals men van ons gewend is.’’

Net als alle huishoudens en bedrijven in Nederland heeft ook BDU te maken met hogere energiekosten. Dat geldt niet alleen voor de energie van kantoorpanden en computers, maar ook voor de drukkerij.

Daarbij komt dat de papierprijzen fors zijn gestegen, wat leidt tot hogere kosten voor het drukken van kranten.

PAPIERSCHAARSTE ,,Veel papierfabrieken zijn in de corona-periode overgestapt op het maken van karton voor pakketjes, als gevolg van de explosieve stijging van webshop-aankopen die thuisbezorgd worden. Daarnaast moesten sommige fabrieken sluiten. Er zijn nu dus minder fabrieken die krantenpapier maken, waardoor de prijzen afgelopen jaar zijn verdubbeld.’’

Voor het maken van krantenpapier wordt door de fabrieken oud papier gebruikt. Het papier is voor 80% gerecycled papier en kan 7 keer worden hergebruikt. De 20% aan nieuw papier is 100% FSC-gekeurd, waarbij voor elke boom 2 bomen worden herplant.

Wanneer de energie- en papierkosten langer hoog blijven, kan dat wel gevolgen hebben voor de lokale nieuwsmedia. ,,We verwachten dat het een tijdelijke kostenstijging is. Door goed op onze kosten te letten en tegelijkertijd een extra inspanning te leveren om meer advertenties te verkopen, willen we dit bekostigen. Voor de langere termijn spelen ook lezersinkomsten een rol hierin’’, zegt Cnossen.

EXTRA ARTIKELEN Lokale journalistiek is altijd gratis geweest en wordt daarmee vaak als vanzelfsprekend beschouwd. ‘’Jarenlang was het lokale nieuws voor de lezer gratis, dankzij die verkochte advertenties. Het is al langer duidelijk dat lokale journalistiek in de nabije toekomst niet alleen kan bestaan op basis van advertentie-inkomsten”, stelt Cnossen. ,,BDU heeft sinds ruim 2,5 jaar ingezet op het maken van extra journalistieke artikelen voor abonnees op de website. Voor een paar euro per maand krijgen Premium-leden toegang tot verhalen die verdieping en achtergronden bieden bij het lokale nieuws. Tegelijkertijd maken zij het daarmee mogelijk om het lokale nieuws gratis te blijven verspreiden via onze kranten en nieuwssites.’’

PREMIUM Voor iedereen die bij wil dragen aan de lokale krant en daarbij extra lokale artikelen wil ontvangen, bestaat het HoutensNieuws.nl Premium-abonnement. Portretten van bekende inwoners, achtergrondverhalen over woningbouw, leegstand en windmolens of verhalen over de geschiedenis van Houten die meer tijd vergen om te maken.

De Premium-abonnees maken het mogelijk ook deze vorm van journalistiek op lokaal niveau te blijven uitvoeren.

advertentie
advertentie