Een nattere Schalkwijker Buitenwaard: goed of slecht nieuws?

25 apr, 08:00 Natuur en milieu
K3 Delta
Dit is het gebied dat K3Delta en Staatsbosbeheer willen ontwikkelen
Dit is het gebied dat K3Delta en Staatsbosbeheer willen ontwikkelen

SCHALKWIJK Staatsbosbeheer en K3Delta hebben plannen om 67 hectare van het grasland aan de oostkant van de Lek vlakbij de Goyerbrug af te graven, om de klei te verkopen en natuur en water meer ruimte te geven. Agrariërs uit de buurt zijn niet blij met de plannen. Voor de natuur kan het wat opleveren, maar ook vanuit die hoek klinkt scepsis.

door Agnes Corbeij

Het gebied wordt de Schalkwijker Buitenwaard genoemd. De plannen liggen er al jaren, maar zijn nu verder in de procedures die gevolgd moeten worden. Staatsbosbeheer en K3Delta willen klei afgraven en een nieuwe geul buitenom graven. Het water krijgt hierdoor meer ruimte, waardoor het gebied natter wordt. Dit zou watervogels aantrekken en de verdere biodiversiteit versterken. Ook kan zo’n nat gebied nuttig zijn in tijden van hoogwater, zo stellen de initiatiefnemers.  

AGRARIËRS Agrariërs uit het gebied om de Buitenwaard heen zien vooral nadelen aan de ontwikkeling. Zij hebben zowel vanuit hun eigen bedrijf als gezamenlijk vanuit de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO) een zienswijze ingediend bij de provinci..