OPGEJAAGD Juist in deze tijd van corona lijkt het zojuist verschenen boek ‘De kracht van rust’ zeer geschikt. Het boek is geschreven voor de werkende mens in het hier en nu – met acht praktische levenslessen en verhalen van rustzoekers wereldwijd. Men leert over de oorsprong van rust en wat het doet met de mens. ,,We leven in een bijzondere tijd. Mensen voelen zich meer opgejaa...