Onder bijna alle berichtgeving over het coronavirus wordt verwezen naar contactgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Overheid, bedrijven en instellingen volgen de richtlijnen van dit instituut. Al die telefoontjes komen terecht bij de afdeling Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, waar Inge en Kata werken.