De rivier de Lek stroomt door onze regio en wordt aan weerszijden begrenst door de Lekdijk. HDSR heeft geconstateerd dat de Lekdijk nog niet overal voldoet aan de strengere normen die sinds 2017 gelden en heeft daarom het project Sterke Lekdijk opgestart. Doel van dit project is om de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer te versterken. Met deze dijkversterkin...