Eind 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld. Duurzame gebiedsontwikkeling met behoud en ontwikkeling van het landelijke en open karakter van het gebied zijn de uitgangspunten. Centraal staan het versterken en toevoegen van kwaliteiten in en aan het gebied. Agrarische structuurversterking is daarbij een beoogde ontwikkeling. Op 29 januari 2019 hee...