Alleen vanuit de wijk De Gaarden en De Borchen lieten tientallen inwoners hun mening op deze manier horen. Bewoners van de Borchen en de Gaarden stuurden zowel individueel als collectief verschillende zienswijzen naar de gemeente. In een van de collectieve zienswijzen melden zij: ,,Dit ontwerp, ontwikkeld door hetzelfde bureau dat betrokken was bij de stadsontwikkeling van de gemeente...