Derks heeft zijn zienswijze op de Ruimtelijke Koers inmiddels verzonden aan de gemeente. Duidelijk is dat hij niet enthousiast is over de nieuwe koers die men wil gaan varen. Hij zet vraagtekens bij de voorgestelde rijke mix aan eengezinswoningen en appartementen die recht doet aan de gevarieerde bevolkingssamenstelling en het aantal woningen per hectare. Hij ergert zich bovenal aan de stelling...