In maart kwam de samenleving tot stilstand. De intelligente lockdown die de regering afkondigde zorgde er voor dat scholen dicht gingen, de activiteiten op (sport)verenigingen stil kwamen te liggen, horeca -en culturele instellingen de deuren moesten sluiten. Ook op het gemeentehuis werd de situatie geheel anders. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt en worden gesprekken en vergaderingen middels video calls gehouden. Nu het openbare leven beetje bij beetje weer wordt opgestart komen er voor Van Dalen nieuwe vraagstukken aan de orde.

VERRUIMING ,,Toen het de afgelopen twee maanden stil viel was het eigenlijk makkelijk. Je kon niks en je mocht niks. Nu er een verruiming van de maatregelen plaatsvindt wordt het spannender,” aldus Van Dalen. ,,De basisvoorwaarden blijven natuurlijk staan, zoals de regel om 1,5 meter afstand te houden. Hoe ga je dat met elkaar vormgeven terwijl we onze activiteiten weer willen opstarten. Dat is in de praktijk een lastig vraagstuk. Zeker ook als je denkt aan sport en onderwijs.”

Nu er een verruiming van de maatregelen plaatsvindt wordt het spannender

SPORT De sportverenigingen zijn voorzichtig weer hun activiteiten aan het opstarten. Protocollen zijn hiervoor uitgedacht. Voor het halen en brengen van kinderen zijn schema’s ontwikkeld, looproutes uitgetekend en hygiënemaatregelen getroffen. ,,Regelmatig spreek ik de voorzitters van de grootste sportverenigingen om bij te praten. Ik ben trots op hoe zij alles regelen. Maar ik wist wel dat de organisatiekracht van onze verenigingen ontzettend groot is.” Binnen sporten mag nog steeds niet, daardoor willen veel mensen graag sporten in de openbare ruimte. ,,Een uitdaging om dat veilig te organiseren, ook voor de gemeente. Volleyballen, capoeira, boksen, het gebeurt inmiddels allemaal buiten. Het is een indrukwekkende lijst geworden. Natuurlijk zijn er richtlijnen waar de verenigingen zich aan moeten houden, maar we gaan niet met een centimeterband alles controleren. Het gaat er vooral om hoe we er met elkaar mee omgaan.”

ONDERWIJS In deze periode wordt ook op de organisatiekracht van het onderwijs een enorm beroep gedaan. Van fysiek onderwijs moesten zij in no-time omschakelen naar digitaal onderwijs. Van Dalen: ,,Samen met de kinderopvang, schoolbesturen is keihard gewerkt om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. De opvang van kwetsbare kinderen was daarbij van groot belang. In het basisonderwijs betrof dat 30 tot 50 kinderen per dag. Ik hoor van veel ouders dat zij tevreden zijn over de wijze waarop de scholen hun verantwoordelijkheid hebben genomen.” De basisscholen zijn inmiddels weer open, scholen voor voortgezet onderwijs volgen vanaf 1 juni. Soms stuit Van Dalen op hele praktische problemen. Een voorbeeld is het pontje naar Culemborg. Als daar de scholen weer opgegaan moeten veel leerlingen vanuit Houten weer gebruik maken van de pont. Maar met de maatregelen die van kracht zijn is er op de pont veel minder ruimte beschikbaar. ,,We onderzoeken nu de mogelijkheden van het faciliteren van alternatief vervoer.”

SPANNEND Van Dalen vindt het spannend hoe de verruiming van de maatregelen zal uitpakken. ,,Als ik op Castellum loop en ik zie veel mensen binnen de beschikbare ruimte dan hou ik wel eens mijn hart vast. Aan de andere kant ben ik geen angstig mens en heb ik de verwachting dat de problemen zich ook allemaal wel weer oplossen. Ik zie soms ook wel een samenscholing van jongeren. Dan denk ik bij mezelf: jongens moet dit nou, maar aan de andere kant begrijp ik ze ook wel. Ik heb zelf ook drie pubers thuis. Ik weet hoe dat werkt. We moeten als gemeente ook vertrouwen op het gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van de inwoners.”

Ik heb er alle vertrouwen in dat in de politiek breed gedragen wordt dat we financieel gaan bijspringen

FINANCIËN De financiële problemen voor ondernemers, instellingen en (sport)verenigingen zijn groot. Volgens Van Dalen heeft de gemeente de regelingen vanaf het begin goed opgesteld. ,,Het is een palet aan maatregelen en voorwaarden. We zijn nu in een fase dat we in gesprek zijn met organisaties hoe ze er financieel voor staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat in de politiek breed gedragen wordt dat we financieel gaan bijspringen. Als bestuurder moet je verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Daar waar ik verschil kan maken zet ik me er voor in.”

ZORG Na het aftreden van Jana Smith heeft Van Dalen haar portefeuille Jeugd, Zorg en Welzijn twee maanden overgenomen. Hierdoor heeft hij de problemen in de zorg van nabij kunnen volgen. ,,Het niet kunnen ontvangen van kinderen, het niet kunnen bezoeken van ouderen in verzorgingstehuizen, schrijnend om te zien. Verrassend om te constateren hoe vaak mensen ook weer in staat zijn zaken zelf op te lossen. Maar ik ben ook blij om te zien dat die situatie zich langzamerhand weer normaliseert. We moeten goed blijven opletten en het met elkaar doen.”

SOCIALE KOERS In de gemeenteraadsvergadering van 19 mei heeft Van Dalen het programma Sociale Koers door de raad geloodst. Hij oogstte veel lof voor het vele werk dat hij hiervoor had verricht. ,,Ik heb kunnen ondervinden hoe ontzettend ingewikkeld en moeilijk het sociale domein is. Je hebt te maken met verschillende doelgroepen en een scala aan zorgaanbieders. Vervolgens is er het spanningsveld tussen geld en passende zorg. Je bent afhankelijk van beschikbare budgetten en je kunt het geld maar één keer uitgeven, het is tenslotte gemeenschapsgeld. Samen met de raad moeten we nu als college van B&W gaan kijken waar we staan en waar we naar toe willen.”

NIEUWE COLLEGA’S In dezelfde gemeenteraadsvergadering werden twee nieuwe wethouders beëdigd. Daardoor is het college weer voltallig. Sander Bos is de opvolger van Herman Geerdes en Jan Overweg de opvolger van Jana Smith. ,,Ik heb met veel vertrouwen mijn tijdelijke portefeuille overgedragen aan Jan. Hij is zeer ervaren op het gebied van zorg, welzijn en jeugd. Ook Sander is ervaren. In de gemeente West Maas en Waal had hij ongeveer dezelfde portefeuille als die hij nu gaat bekleden. Hij is in staat de werkzaamheden van Geerdes naadloos over te nemen. Het is geweldig dat zowel de VVD als de ChristenUnie zulke goede en ervaren opvolgers heeft weten te vinden. Ik kijk uit naar de samenwerking met hen.” 

door Annette Stolk – de Vries