Sinds de eerste bijeenkomst op 12 juni 2019 heeft de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers. Inwoners hebben deelgenomen aan de startbijeenkomst, fietstochten op 2 en 4 juli en aan het ontwerpatelier op 6 juli. Ook werden er (online) enquêtes uitgezet. In totaal hebben ongeveer 3.000 mensen van zich laten horen. In werkgroepen en in samenwerking met verschillende bureaus werden de resultaten van hun inbreng uitgewerkt en op 14 november aan een gehoor van 250 inwoners gepresenteerd.

BEWONERS Een aantal thema's bleek belangrijk voor de inwoners van Houten. Dit betrof onder andere het behouden van het Houtense DNA (kwaliteiten die kenmerkend zijn voor Houten), mix van hoog- en laagbouw, goede bereikbaarheid, oog houden voor het groen- en blauwstructuur en bouwen voor starters, senioren en mensen met lage of midden inkomens. Als geschikte bouwlocaties gaven bewoners een voorkeur aan voor het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling. Over bouwen in Houten-Oost, Oud Wulven en de Doornkade bestonden grotere meningsverschillen.

WONINGTEKORT Bureau Companen deed onderzoek naar de woonbehoeften. Er zijn momenteel 780 mensen die graag in Houten zouden willen wonen, maar geen woning kunnen vinden. De verwachting is dat er in de toekomst nog eens 3500 Houtense huishoudens bijkomen. Dit betekent dat er 4.300 extra woningen gebouwd moeten worden.

Er zijn vier mogelijke modellen: de compacte stad, ketting van knopen, herdefinitie van de oostrand en ontwikkeling van de noordzijde

MODELLEN Stedenbouwkundige Marco Broekman van het gelijknamige bureau presenteerde vier mogelijke modellen; de compacte stad, ketting van knopen, herdefinitie van de oostrand en ontwikkeling van de noordzijde. De compacte stad voorziet in de bouw van 4.000 tot 5.000 woningen binnen de Rondweg, waarbij de bebouwing in het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling plaatsvindt. In het model van 'ketting van knopen' wordt naast de bebouwing op bovengenoemde plekken gesproken over de aanleg van twee nieuwe buurten: Doornkade en omgeving en Houten-Oost. Bij 'herdefinitie van de oostrand' ligt de nadruk op een groot nieuw woongebied van ongeveer 3.000 woningen in Houten-Oost. Het model 'ontwikkeling van de noordzijde' spreekt van bebouwing in het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling en bovendien van woningbouw op en rond de Doornkade. In dit model blijft Oud Wulven groen, maar zou het kassengebied op termijn plaats moeten maken voor woningbouw. De verwachting is dat het uiteindelijke voorstel van het college ergens tussen deze modellen in komt te liggen.

BESLUITVORMING De realisatie en (financiële) haalbaarheid is uiteindelijk mede afhankelijk van woningcorporaties, grondeigenaren, bewoners en ontwikkelaars. De maatregelen vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot het coronavirus hebben echter gevolgen voor de besluitvorming over de Ruimtelijke Koers. Omdat er voorlopig tot 1 juni geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden heeft dit invloed op de organisatie van de publieke inspraak rondom dit thema. Het college laat op 7 april weten op welke momenten en manieren de planning van de besluitvorming over de Ruimtelijke Koers gaan plaatsvinden. 

door Annette Stolk-de Vries