Ook in de gemeenteraad van Houten heerst de zorg over hoe het nu verder moet. Met het opstappen van twee wethouders in korte tijd is de situatie binnen het college van Burgemeester en Wethouders toch al nijpend. Wethouder Geerdes vertrekt per 1 mei. Een opvolger is nog niet gepresenteerd. Wethouder Smith legde 19 maart met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden neer. Wethouder van Dalen neemt vooralsnog haar taken waar.

DIGITAAL Raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken zijn geschrapt. Overleg vindt momenteel plaats via digitale kanalen zoals Skype en Microsoft Teams. Lastiger wordt het om goed in gesprek met de burgers te blijven. Marcel van Gooswilligen, fractievoorzitter D66 deelt de zorgen. ,,Het afstemmen van bijvoorbeeld de Ruimtelijke Koers met inwoners wordt lastig. Ik denk bovendien dat niet alles kan blijven liggen en dat we dus een oplossing moeten vinden voor de raadsvergaderingen."

WETGEVING Wouter van den Berg (SGP) is ook van mening dat het uitblijven van raadsvergaderingen niet te lang moet duren. ,,De benodigde besluiten zullen linksom of rechtsom genomen moeten worden, de democratie dient voort te gaan. Als er uiteindelijk toch meer digitaal besloten moet gaan worden zal landelijke wetgeving nodig zijn."

SENIORENCONVENT Dinsdagavond hebben fractievoorzitters samen met de griffie en de burgemeester digitaal overleg gevoerd in het zogenaamde 'Seniorenconvent'. Onderwerp van gesprek was hoe om te gaan met de ontstane situatie. Eef Stiekema (VVD) was deelnemer aan dit overleg. Hij laat weten dat er uitvoerig en constructief met elkaar is gesproken. ,,Diverse mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. We hebben gekeken naar de mogelijkheid om een gemeenteraadsvergadering te houden met een aangepaste hoeveelheid aanwezigen. Met bijvoorbeeld alleen de fractievoorzitters. Dan ontstaat echter de situatie dat de coalitiepartijen met vier personen aanwezig zijn en de oppositie met vijf. Dat zou weer geen recht doen aan de politieke verhoudingen."

NOODZAAK Uiteindelijk is uit dit overleg nog geen definitief besluit naar voren gekomen. Stiekema: ,,Momenteel wordt geïnventariseerd welke onderwerpen spelen en welke urgentie deze hebben. Moeten ze op korte termijn behandeld worden of kunnen ze wachten tot bijvoorbeeld na 6 april." Men hoopt er daarbij op dat de situatie met betrekking tot het coronavirus is verbeterd. ,,We moeten een verantwoorde afweging maken waarbij urgentie van onderwerpen en gezondheidsrisico's tegen elkaar worden afgewogen."

AGENDACOMMISSIE De agendacommissie gaat de inventarisatie van onderwerpen en de urgentie daarvan maken. In deze commissie zitten drie raadsleden, de gemeentesecretaris, de griffie en burgemeester. Deze zullen spoedig met een voorstel komen. ,,Voor de transparantie en herkenbaarheid van het politieke debat kijk ik wel weer uit naar de tijd dat we weer fysiek zoals altijd kunnen vergaderen", laat Wouter van de Berg weten.

door Annette Stolk – de Vries