Sinds drie juli 2019 is hij burgemeester van Houten. Daarvoor al vele jaren politiek actief. Eerst als gemeenteraadslid voor de PVDA in Utrecht, later was hij daar wethouder Ruimtelijke Ordening. Ook is hij ruim drie jaar Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba geweest. Als burgemeester heeft hij nu te maken met een gezondheidscrisis van enorme omvang.

ZORGELIJK Als burgemeester van Houten draagt hij verantwoordelijkheid over openbare orde en veiligheid, personeel en organisatie. Hij is voor het merendeel tevreden over de manier waarop de Houtense bevolking omgaat met de maatregelen zoals die in verband met het coronavirus zijn afgekondigd. Er zijn echter nog wel wat aandachtspunten. ,,Zondag, met het mooie weer, hebben we gezien dat teveel volwassenen en teveel kinderen zich buiten begeven en niet de afstand van 1,5 meter in acht nemen. Dat is een zorgelijke situatie. Uit alle onderzoeken vanuit de hele wereld blijkt dat we die afstand echt in acht moeten nemen, zodat het virus niet van mens op mens kan overgaan. Ik sluit dan ook niet uit dat het kabinet op dit punt nog met aanvullende maatregelen gaat komen."

KWETSBARE GROEPEN De afgekondigde maatregelen van minister De Jonge van Volksgezondheid heeft enorme consequenties voor mensen woonachtig in verzorgingstehuizen en zorginstellingen. ,,Dit besluit heeft nogal wat teweeg gebracht. Het is natuurlijk heel verdrietig als je bijvoorbeeld je oude vader of moeder ineens niet meer kan bezoeken. Het valt mensen soms zwaar zich bij dit besluit neer te leggen. Dat heeft hier en daar dit weekend tot spanningen geleid. Gelukkig is dit alles weer tot rust gekomen en begrijpen mensen uiteindelijk de noodzaak van dit besluit om kwetsbare groepen tegen dit virus te beschermen."

AANGRIJPEND Afgelopen zondag maakte de burgemeester een rondje door Houten. Aan de voordeur van een verzorgingsinstelling maakte hij even een praatje om te vragen hoe de situatie was. Op dat moment werd er bij de voordeur een tas met schone was neergezet en kwam een man twee tekeningen brengen. ,,Deze tekeningen waren door zijn kinderen gemaakt voor zijn 100- jarige oma die van de een op andere dag geen enkel familielid meer mag ontmoeten. Op zo'n moment voel je de impact van deze maatregel. Dat zijn dramatische momenten. Ik ben zelf ook mantelzorger voor een 93-jarige buurvrouw. Ik bel haar nu om de dag, wat ze zeer op prijs stelt. Het leven is ook voor haar beperkt tot alleen wat televisie kijken. Ze kijkt uit naar mijn telefoontjes. Ik voel als burgemeester absoluut mee dat deze maatregelen zeer lastig en heftig zijn, maar ze zijn helaas echt noodzakelijk."

AANPASSEN Ook de gemeentelijke organisatie is aangepast. Slechts enkele medewerkers zijn aanwezig op hun kamers in het gemeentehuis. De wethouders werken thuis. Verder wordt er zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. ,,De organisatie is afgeschaald naar het minimale niveau wat we hier in huis nodig hebben om het draaiende te houden. We zijn nog wel steeds open voor het publiek voor bijvoorbeeld het ophalen van een rijbewijs of het doen van een geboorteaangifte. We gaan wel kijken naar de openingstijden. Nu er veel minder mensen komen is het wellicht niet meer nodig de hele dag open te zijn."

BELEIDSTEAM De gemeente Houten staat in nauw contact met het regionale beleidsteam onder leiding van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Vanuit de veiligheidsregio Utrecht wordt de burgemeester steeds geïnformeerd. Isabella leidt zelf het Houtens gemeentelijk beleidsteam. ,,Een of twee keer per dag hebben we overleg in dit crisisteam." Het team is onderverdeeld in bevolkingszorg en bedrijfscontinuïteit. ,,Alle adviezen en maatregelen die binnenkomen worden vanuit onze organisatie 'top-down' verder de maatschappij in begeleid. Denk hierbij aan maatregelen die scholen, ouderzorg of bedrijven aangaan."

HART ONDER DE RIEM ,,Ik wil alle inwoners van Houten graag een hart onder de riem steken. Als burgemeester realiseer ik me dat we veel vragen, maar ik wil een indringend beroep doen om alle adviezen goed op te volgen. Met name het advies om afstand te houden. Let ook op uw kinderen. Ik snap dat ze graag buiten willen spelen, maar ook dan moet de afstand in acht worden genomen. We moeten echt met elkaar voorkomen dat dit virus zich verder verspreidt."

door Annette Stolk – de Vries