Leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep kunnen worden opgevangen op school. Veel meer ouders dan tijdens de eerste lockdown maken van deze mogelijkheid gebruik. Scholen verzorgen daarnaast ook de opvang van kwetsbare leerlingen.