Het zijn bijzondere omstandigheden waarin de scholen te werk moeten gaan. Ze nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. Daarbij moet de veiligheid en gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel, ondersteunend personeel en ouders in het onderwijs gewaarborgd zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dick Looyé...