Namens de werkgroep geven Ronald Verbeek en Barbera Blokland toelichting. Ronald: ,,Bijen en insecten vormen een onmisbare schakel in de natuurlijke cyclus. Mensen en dieren zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van de aanwezigheid en activiteiten van deze o zo belangrijke beestjes. Ik zag met lede ogen hoe de afgelopen decennia steeds meer wilde natuur kwam te verdwijnen. Voor een deel ...