Particulieren, kerken en andere instellingen investeerden door middel van leningen in het hospice. ,,Deze leningen werden volgens afspraak afbetaald, waarna het hospice van ons werd. Door de toenemende vergrijzing in de oudere wijken van Houten, de dorpskernen en omliggende plaatsen, zagen mensen meer dan dertien jaar geleden de noodzaak voor een hospice in.” Josje klinkt trots, als ze vertelt ...