Op tafel staat een gedeelte van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming (OLVH), de rooms-katholieke kerk aan de Loerikseweg. Deze bouwde Ingo op uit 10.000 legosteentjes. Het weegt ongeveer tien kilo en is deels afgebroken omdat steentjes nodig zijn voor het volgende bouwwerk. Zelfs de inrichting van de kerk is zoveel mogelijk naar waarheid nagebouwd. ,,Bij het op schaal maken van het gebouw, loop ik tegen beperkingen aan. Steentjes hebben niet de juiste vorm en ik ben afhankelijk van elementen als deuren of ramen. Aan de hand van die elementen bereken ik de schaalverdeling.” De grootste uitdaging is die steentjes te gebruiken die hij heeft. In enkele gevallen koopt Ingo steentjes. ,,Al klopt de schaalverdeling niet perfect, ik ben steeds blij met het eindresultaat.” Wat betreft de OLVH is het schip de helft te kort en de steunberen die in een kerk normaal scheef gebouwd zijn, staan in Ingo’s model recht. ,,Daarvoor mis ik de juist steentjes.” Het kan de pret en ontspanning van het bouwen met lego niet drukken. ,,Het is een onbelangrijke hobby maar gewoon leuk om te doen”, zegt Ingo.

LEGO WORLD Het bouwen met lego begon een jaar geleden na een bezoek aan Lego World in de Jaarbeurs. Ingo bezocht die met een vriendin die groot legofan is. Na afloop verwende hij zichzelf en kocht het kasteel van Harry Potter. Daarmee kreeg Ingo de smaak te pakken en besloot met het vroegere lego van zijn vrouw inspirerende gebouwen na te maken. Zonder instructieboekje of perfect passende legoblokjes bouwde hij de Pleinkerk van de Hersteld Hervormde Gemeente Houten. ,,Daarna volgde de OLVH. Ik hou van de neogotische bouwstijl.” Voor het goed namaken van zijn bouwwerken bestudeert hij het gebouw goed. Hij maakt foto’s en zoekt online naar informatie van de binnen en buitenkant en plattegronden. Daar waar hij geen plattegrond vindt, weet hij bij wie hij hulp vindt. ,,Ik ken veel mensen en vraag gemakkelijk hulp. Ik geloof erin dat mensen veel willen doen als je maar vraagt.” Zo vroeg Ingo Sander van Scherpenzeel, voorzitter van Stichting Houtense Hodoniemen om hulp. Sander is bekend met het doorzoeken van archieven en vond een plattegrond van een volgend project: het Oude Station. Deze is te zijner tijd te zien op zijn facebookpagina.

PIONIERSGROEP Bij het bouwen van de OLVH riep Ingo hulp in van een medelid van die kerk. Hoewel opgevoed in de katholieke traditie en lid van de OLVH, staat Ingo niet achter alle dogma’s. ,,Wel vind ik de rituelen binnen de katholieke vieringen mooi.” Door zijn voormalige buurman, Martin Snaterse, bezocht Ingo de Opstandingskerk en voelde zich er thuis. ,,Ik heb nog wel een lijn met de OLVH via een pioniersgroep. Maandelijks komt een aantal mannen bij elkaar. We praten over wezenlijke onderwerpen in een veilige omgeving waar kwetsbaarheid mag bestaan. Twijfels en vragen worden geuit, we hoeven niet overal antwoord op. Ieders mening mag er zijn. We zoeken liever naar onze overeenkomsten in plaats van onze verschillen.”

VERLEDEN Ingo is in 1962 in Duitsland geboren en groeide vanaf 1966 op in Maastricht, waar hij met zijn moeder bij zijn oma ging wonen. ,,Oma was een Utrechtse die haar leven lang heimwee had naar haar die stad. Ze was een sterke en voor haar tijd vooruitstrevende vrouw. Ze leidde een wasserij waar 100 meiden in dienst waren. Ze was nergens bang voor en liet tijdens de oorlog twee Joodse gezinnen in huis onderduiken. Ik herken zo’n zelfde kracht in Marion.” Ingo en Marion ontmoetten elkaar online op eerste kerstdag 2002. ,,Ik was klaar met vrouwen en overwoog het kloosterleven in te gaan. Die kerstavond kookte ik een zesgangendiner voor mezelf en keek thuis het eerste deel van The Lord of de Rings.” Via een chatroom kwam Ingo in contact met de Houtense Marion en ontdekte dat zij net deel twee van die filmreeks in de bioscoop zag. Het was de start van meer chatcontact, gevolgd door een telefoondate van 4,5 uur en een dagje uit op 29 december. Daar begon hun relatie, die zij zeven en een half jaar geleden bezegelden door een liefdeszegening - een vriend zegende hun relatie. Op 30 juni aanstaande trouwt het paar.

OPTIMISCH Gezondheidsproblemen zijn Ingo niet vreemd. ,,Ik maak mezelf echter geen slachtoffer en kies ervoor iets te maken van mijn en andermans leven.” Ingo is vrijwilliger bij de PlusBus. Dat ontstond vanuit zijn werk als mantelzorger van zijn schoonmoeder. ,,We gingen iedere zondag samen op pad en genoten van het samenzijn.” Na haar overlijden, werd Ingo chauffeur van Zuidbus Utrecht en later de PlusBus in Houten. Hij vervoert en begeleidt zeven 75+'ers. ,,Het gaat er om hen een mooie dag te geven. Ik heb nu zeven oma’s bij me.” Het werk op de PlusBus ligt door de coronacrisis stil. Dat raakt Ingo: ,,De deelnemers missen hun uitje, waardoor gezelligheid en samenzijn wegvalt en eenzaamheid hun dag vult. Ik kan niets anders aanbieden.” Ingo is wel blij dat hij contact heeft met jongeren van de Opstandingskerk. ,,Waar dat contact eerst vooral digitaal of via Kahoot!-quizjes verliep, ontmoeten wij elkaar nu buiten en praten over verschillende thema’s. Hier zijn veiligheid en respect, het jezelf mogen zijn en de aanmoediging om je eigen kracht en talenten in te zetten belangrijk."

LEGOCLUB Ander vrijwilligerswerk dat stopte, zijn de technieklessen in de Techniekfabriek. Hier ontmoette Ingo legomaatje Pauline van de Burg. ,,Zij is helemaal gek van lego en heeft met het aanschaffen van verschillende standaard pakketten een mooie verzameling lego.” Pauline en ik hopen een legoclub in Houten op te starten. De eerste prioriteit ligt echter bij het sorteren van lego. ,,Eigenlijk moest mijn werkkamer opgeknapt worden. Daar voelde ik niets voor. Daarom kreeg ik de keus, of de kamer opknappen of al Marions vroegere lego sorteren. Die keus was makkelijk”, lacht Ingo en wijst op alle legobakken. In twee dagen tijd kocht hij een voorraad sorteerbakjes bij de Action op en vulde dat de weken erna snel aan. Het sorteren is nog lang niet klaar, de Legoclub nog niet opgericht, maar Ingo verheugt zich al op twee volgende projecten. Eerst Villa Jongerius, een gebouw uit 1938 aan de Kanaalstraat in Utrecht. ,,De moderne architectuur trekt me aan en is totaal anders dan de neogotische kerken die ik bewonder. En daarna bouw ik misschien de Dom.”

door Irene van Valen

Ingo Heinen
Foto: Ingo Heinen
Deel van de OLVH gemaakt door Ingo