Een groot deel van de Nederlandse veldwachters kan in die jaren niet lezen of schrijven.