Het is 1 april 1993 wanneer de Stichting Kringloop Centrum Houten in een loods van de gemeente aan de Loerikseweg start. Bij de opening waren twee wethouders en één burgemeester aanwezig. ,,Van het Houtens Nieuws hadden we hoedjes gevouwen, om te illustreren dat alles geschikt is voor een tweede leven. Ik was voorzitster van de stichting en Herman van de Kamp was de ondernemer", herinnert Aleid Groothoff zich. Zelf was ze ook in de kringloopwinkel als vrijwilligster aanwezig. Ze hielp mee met de verkoop en knapte oude spullen op. ,,Ik vind het belangrijk om spullen een nieuw leven te geven. Er wordt zoveel weggegooid in Houten." 

In 1994 kwam Salam Aljabori er werken. Salam was afkomstig uit Irak en werd vanuit de kringloopwinkel geholpen aan nieuwe spullen. Daarna bood hij zijn diensten aan en werd chauffeur en technische man. Daarbij ontplooide hij zich vooral als elektricien. ,,Het was leuk om er te werken met leuke mensen. Door het werk in de kringloop kon ik mijn negatieve herinneringen uit de oorlog met Iran en Koeweit en het leed in mijn vaderland Irak wegdrukken". 

Toen de eerste Houtense Kringloop na twee jaar moest verhuizen werd deze in het Oude Station (toen een bedrijfsverzamelgebouw) ondergebracht. Wederom twee jaar later volgde een verhuizing naar de Peppelkade. In 2005 stopte de kringloop daar. 
 

POLITIEK Aleid was in die tijd ook actief in de politiek. Eerst vier jaar als commissielid en daarna twaalf jaar als raadslid voor GroenLinks. Zowel milieu als sociale zaken en welzijn hadden haar aandacht. ,,Ik had bij de gemeentewerf een hele mooie pannenset gevonden en meegenomen naar een vergadering van de commissie Milieu en vroeg daar: ,,waarom redden we dit niet? Waarom moet dit weg?"

Maar vanuit de gemeente was er in die tijd nauwelijks aandacht voor de goede spullen die werden weggegooid. ,,Tegenwoordig is het kwartje gevallen bij de gemeente Houten en krijgt de kringloop meer ondersteuning. Ook wordt er veel meer gescheiden in Houten, maar in die tijd was dat nog niet zo." 

Ze zegt altijd op zoek te zijn naar een eerlijker verdeling van de welvaart. ,,Betrokkenheid en gerechtigheid heb ik van mijn ouders meegekregen. Mijn vader was in het begin van de jaren 70 dominee die voorging in de grijze kapel aan de Koningin Wilhelminaweg. Ik ben sober opgevoed." Zelf studeerde ze van 1970-1973 theologie. ,,Maar ik ben een zorgend, praktisch type. In eerste instantie leek het me leuk om vanuit een pastorie zorg te verlenen. Maar de weg er naartoe was me te lang en ik ben verpleegster geworden. Na die opleiding rolde ik in de kinderen en mantelzorg voor mijn moeder. Ik was huisvrouw met hart en ziel. Via de kerk en school deed ik vrijwilligerswerk. Ik heb hierdoor vaak bijzondere mensen leren kennen."

VLUCHTELINGEN Vanaf de jaren 80 heeft Houten verschillende groepen nieuwkomers gehuisvest: Vietnamezen, Irakezen en Soedanezen. In 2015 kreeg Houten te maken met een grote stroom vluchtelingen, met name uit Syrië. De kerken kwamen direct in actie en zamelden spullen in. Bij Aleid begon na 15 jaar het 'kringloopbloed' weer te stromen. ,,We zijn toen gestart met het DoorGeefLuik. We geven gratis gebruikte spullen weg aan mensen die op of onder het minimum zitten. In eerste instantie voor de vluchtelingen, maar nu aan iedereen die het nodig heeft. Via Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Sociaal team, Timon, Schuldhulpmaatjes, diaconieën, etc. weet men ons te vinden. 

Per jaar worden gemiddeld tientallen mensen en gezinnen  geholpen door een team van zo'n 20 vrijwilligers. Salam is er nog steeds bij. ,,Hij is onze steun en toeverlaat. Bovendien is hij tolk met de Arabisch sprekende vluchtelingen", zegt Groothoff. Toch was de locatie telkens een probleem. ,,We zijn al wel vijf keer verhuisd. Alles ging mee: bankstellen, tafels, kasten, bedden. We zaten eerst op het Onderdoor, toen in de Wegwijzer, en met grote spullen in sporthal Den Oord, de Bengelbongerd, de Kokermolen, de Pelmolen en nu zitten we op twee locaties: De voormalige Bengelbongerd en met de grote spullen in de Walmolen. We gebruiken een deelauto met aanhanger en doen –in Houten Fietsstad- natuurlijk ook veel transport met de elektrische bakfiets met trailer. 

Maar het gaat niet alleen om spullenhulp. Het zijn ook de verhalen van mensen die daarbij horen. ,,Ja, soms lig ik wel eens wakker van iets, maar mijn man en het DGL-team houden mij wel op de rails. Het is leuk en dankbaar werk. Het kost energie maar ik krijg er ook veel energie van. Ja, ik ben er lekker druk mee en het is mooi dat steeds meer mensen ons weten te vinden."


door Frank Magdelyns

O.J. Wttewaall
Foto: O.J. Wttewaall
Gemeentewerf in 1991. Later Kringloopwinkel.