In het bericht van Zorgspectrum werd gemeld dat er in samenwerking met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de VRU (veiligheidsregio Utrecht) een Coronacentrum was opgezet. Vanuit de GHOR en de VRU is berekend hoeveel plaatsen in de provincie extra nodig zijn voor mensen met een coronabesmetting. Bestuurder Vivian Broex meldde in het bericht van vorige week: ,,We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de regio een bijdrage te leveren."

EEN BOM Uit meerdere bronnen blijkt dat het nieuws van de oprichting van een Coronacentrum is ingeslagen als een bom. Bij bewoners, familie en medewerkers van Het Haltna Huis. 

De nood was hoog in Houten

Ook blijkt uit informatie van familie van nabestaanden dat Zorgspectrum en dus Het Haltna Huis hebben kunnen groeien in hun rol. Zo meldde een medewerker bij een van de verontrustte families dat de revalidatieafdeling al relatief veel besmette ontslagen patiënten uit het ziekenhuis binnen kreeg. Daar komt nu een andere groep bij, namelijk mensen uit Houten die minder redzaam zijn en besmet met het virus bij wie ziekenhuisopname niet aan de orde is en thuisverpleging ook niet lukt. Zorgspectrum wil hiermee de huisarts ontlasten. ,,Dit is voortvarend aangepakt, de nood was hoog in Houten.”

EXPERTISE Na aanvullende vragen van Houtens Nieuws meldt Zorgspectrum: ,,Het gaat met name om de ouderen waarbij extra aandacht nodig is in de vorm van een herstel- en revalidatietraject. Deze begeleiding is al jarenlang in Het Haltna Huis aanwezig vanwege de specifieke expertise op het gebied van herstel en revalidatie. Die specialistische begeleiding wordt geboden door een multidisciplinaire team zoals wij die ook bieden aan ouderen zonder corona-besmetting. Dit team bestaat uit o.a. zorgmedewerkers, fysio- en ergotherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde.”

De medewerkers die normaal gesproken op de revalidatieafdeling van Het Haltna Huis werken, worden nu ingezet op deze corona afdeling. Zij werken niet op andere afdelingen of locaties. Ook wordt er extra personeel ingezet voor de zorg op deze afdeling. Dit wordt door de GHOR en de VRU geregeld, aldus Zorgspectrum. Hetzelfde geldt voor de beschermende middelen, waar volgens Zorgspectrum voldoende van aanwezig zijn. Voor revalidanten zonder corona besmetting is nu geen plaats in Het Haltna Huis. Zorgspectrum: ,,ZorgSpectrum beschikt over nog drie andere revalidatielocaties. Daar kunnen nieuwe revalidanten vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis nog steeds terecht.”

De patiënten verblijven uitsluitend op hun eigen kamer met eigen sanitair, volgens strikte protocollen

AFGESLOTEN Het Coronacentrum is volledig afgesloten van de overige afdelingen van Het Haltna Huis, aldus Zorgspectrum. ,,De patiënten verblijven uitsluitend op hun eigen kamer met eigen sanitair, volgens strikte protocollen.” Familie van een bewoner kreeg desgevraagd van een medewerker te horen dat het personeel binnenkomt en weggaat via de normale uitgang, maar dat er verder geen enkel contact is tussen medewerkers van het Coronacentrum en andere afdelingen. 

Op vragen over aantallen coronapatiënten, voor en na oprichting van het Coronacentrum wil Zorgspectrum niet ingaan. Ook vragen over communicatie over dit onderwerp met medewerkers, bewoners en familie blijven liggen. Zorgspectrum: ,,Wij hebben informatie gedeeld met medewerkers, cliënten en eerste contactpersonen. Dit communicatieproces loopt nog steeds. Op dit moment is het daarom nog te vroeg om antwoorden te geven op alle vragen van Houtens Nieuws.”

door Agnes Corbeij

Rina Knopper
Foto: Rina Knopper
In maart werd een mooi optreden buiten op de stoep verzorgd bij Het Haltna Huis