Tot nu toe werd dat doel vooral bereikt door zelf de handen uit de mouwen te steken. Voorzitter Henk Vernooij: ,,We hadden eerder nauwelijks geld nodig, omdat we alles zelf deden, vrijwillig.” De enige concrete bron van inkomsten was al jaren de bijdrage van de gemeente voor de wilgenknotploeg. Vernooij: ,,Dat is tot nu toe de financiële motor achter de hele Milieu Werkgroep.”