Hij is in 1952 in Utrecht geboren als middelste van vijf kinderen en moest op zijn negende op accordeon-les: ,,Geld voor bladmuziek was er niet, daarom schreef mijn docent alles over. Dat nam de helft van mijn lessen in beslag. Tot mijn veertiende oefende ik dagelijks een uur op de accordeon, terwijl andere kinderen buiten speelden. Er mocht vroeger weinig in huize Hamoen...