Het heeft Zijne Majesteit behaagd Jolanda Wijsmuller te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Anton van Garderen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden kregen 26 april jl. de onderscheiding opgespeld door burgemeester Gilbert Isabella. Wat bindt deze twee mensen, hoe kruisten hun wegen. Een dubbelinterview met deze twee gedecoreerden.