In 2001 werd 100.000 gulden uitgetrokken voor een communicatieplan, om de Centrumplannen van de gemeente voor te leggen aan de inwoners. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorleggen van twee opties. Burgemeester Westra riep de politici voorafgaand aan de inspraakronde op zich niet blind te staren op de hogere kosten voor de tweede mogelijkheid. Hij zei destijds: ,,Als we nu ...