De bewoners uit de middeleeuwen waren vooral afhankelijk van kruiden, bijgeloof en drankjes. Op het platteland zoals in Houten of Schalkwijk deden rondtrekkende kwakzalvers ‘medisch werk’. In het begin van de 18e eeuw is in zowel Houten als Schalkwijk een meester-chirurgijn woonachtig. Dit was een barbier die naast knippen en scheren ook uitkomst bood voor het trekken van kiezen en a...