Het was rond het jaar 1630 zeker geen gemakkelijke tijd voor de Schalkwijkers. De Spanjaarden dreigden met aanvallen en plunderingen, er waren twee doorbraken van de Lekdijk, de pest lag constant op de loer en soms mislukte de oogst en dreigde er honger. Bovendien hadden de machtshebbers in Utrecht de kerk van de katholieken afgepakt, waardoor samenkomen moeilijker was. Om elkaar toch te ontmoe...