De ontgroening was georganiseerd door de Utrechtse studentenclub Tres Faciunt Collegium (Tres), dat onderdeel uitmaakte van het Utrechtsch Studenten Corps. Tres was een geheim genootschap. Om lid te worden moest je het liefst behoren tot de rijkere protestantse adellijke families. Elk jaar op de zaterdag voor Palmpasen werden drie nieuwe kandidaten op keiharde manier ontgroend. Ze werden geeste...