KBO (ouderenbond) komt met manifest naar politiek!

Lokaal Deel je nieuws

Op 15 maart zijn er weer de gemeenteraad verkiezingen. Het ouderenbeleid is voor ouderen een belangrijke gebeurtenis., De tendens om meer te decentraliseren en dus al meer uitvoering bij de gemeentes neer te leggen zal zich ongetwijfeld doorzetten. Een bekend fenomeen hierbij is, dat hetzelfde werk dan met minder geld moet worden gedaan. De Wmo is hier een belangrijk voorbeeld van. Hier is structureel te weinig geld voor, evenals voor de jeugdzorg. Daarom heeft de KBO een manifest opgesteld.  Door Corona kan de KBO e.e.a. alleen digitaal delen Onderstaand manifest is naar alle fracties gezonden:

Manifest

De komende decennia zal het aandeel van senioren in de totale populatie van Houten fors toenemen. Dit gegeven vraagt van de gemeentelijke politiek meer aandacht voor senioren. Wanneer kan Houten zich een seniorvriendelijke gemeente noemen?

Als het gemeentelijk apparaat voor alle senioren                    eenvoudig bereikbaar is:

    Altijd een echt persoon beschikbaar die senioren                   te woord kan staan,

     Begrijpelijke procedures, formulieren, etc.,

     Welgemeend structureel overleg met senioren over               beleid en uitvoering.

 Als de openbare ruimte en openbare gebouwen toegankelijk zijn voor alle senioren:

     Voldoende openbare voorzieningen, zoals banken                 en toiletten,

       Groene omgeving voor recreatie en ontmoeten.

 Als de overstap van zelfstandig wonen naar levensloopbestendige woningen en/of zorginstellingen vanzelfsprekend is:

    Flexibele overstap en actieve begeleiding van                       zelfstandig wonen in eigen woning naar (zorg-)                      appartementen of zorginstellingen.

 Als alle vormen van zorg thuis voor senioren bereikbaar en betaalbaar zijn:

    Integrale aanpak Thuiszorg, Mantelzorg en WMO-                ondersteuning.

Als een fatsoenlijk besteedbaar inkomen voor alle senioren kan worden gegarandeerd:

   Integrale aanpak van Vrijstellingsregelingen en                      bijzondere bijstand in een samenhangend                              armoedebeleid voor senioren.

Als welzijn en cultuur ook voor senioren bereikbaar en betaalbaar zijn:

     Bevorderen samenwerking van vrijwilligers-, welzijns-           en ouderenorganisaties gericht op een breed en                   samenhangend aanbod van actieve en passieve                   tijdsbesteding.

advertentie