Wooncentrum De Loericker Stee
Wooncentrum De Loericker Stee Indebuurt.nl

Wonen met zorg voor ouderen

Lokaal Deel je nieuws

PvdA-Houten organiseert een huiskamerbijeenkomst op 27 januari 2022 (online) vanaf 20.00 uur.
Ouderen willen zelfstandig blijven wonen, dat staat als een huis. Als je denkt dat je huidige woning daarvoor niet geschikt zal zijn ga je misschien op zoek naar een seniorenwoning of zorgwoning. Maar wat is dat eigenlijk? Is dat alleen een gelijkvloerse woning zonder drempels of is er meer nodig? Op onze thema-avond willen we een aantal vormen van wonen met zorg presenteren en met elkaar de voor- en de nadelen bespreken. We hebben daarvoor Bert Pots gevraagd ons mee te nemen in zijn grote ervaring met vormen van wonen met zorg. Bert is deskundig op het gebied van bouwen wonen en adviseur voor corporaties en ontwikkelaars.

Ook stellen wij  twee volstrekt verschillende vormen uit Houten aan u voor: Het Vertrouwde Dorp, dat verrijst in de Weteringhoek (door Theo Castrop) en het burgerinitiatief ‘Bezield Wonen’ (door Pim Leenhuis).

De avond is bedoeld voor belangstellenden in het onderwerp, maar misschien wel vooral voor ouderen, die op de drempel staan van een beslissing om naar een zorgwoning te verhuizen.
Onlangs heeft de gemeente Houten de ‘Woonvisie Houten 2021 – 2030’ vastgesteld en wordt ruim voorzien in de bouw van zorgwoningen in de komende periode. De thema-avond is dus ook voor beleidsmakers en lokale politici van belang om te weten wát er dan  straks gebouwd moet worden.

Hoewel de PvdA de thema-avond organiseert gaat het ons nadrukkelijk om voorlichting en uitwisseling van ideeën over een actueel en urgent onderwerp.

Iedereen met belangstelling voor het onderwerp ‘wonen met zorg voor ouderen’ is van harte welkom. De avond start om 20.00 uur en de avond eindigt om 22.00 uur. U kunt zich aanmelden op onderstaand mailadres en u ontvangt dan kort voor de bijeenkomst een Zoom-link om deel te nemen. Weet u niet precies hoe dat moet of heeft u niet de goede apparatuur, geef ons dat dan in uw aanmelding mee. Zorgen wij dat u toch mee kunt praten.

Meld u aan via arnold.biesheuvel.pvda@gmail.com (telefoon 06 52478627)

advertentie
advertentie