Voor wie wij o.a. schrijven
Voor wie wij o.a. schrijven Ferdinand Hoogewoud

Write for Rights 2021 Amnesty Houten succes

Lokaal Deel je nieuws

De Write for Rights actie van Amnesty Houten is een succes geweest. In december 2021 zijn meer dan 120 schrijfpakketten afgehaald bij de Bibliotheek, de Wereldwinkel of het Gemeentehuis. En dan kunnen er 1200 brieven zijn geschreven. Amnesty Houten is dan ook, mét de mensen waarvoor geschreven is, dankbaar dat de helaas beperktere actie toch een mooi resultaat heeft opgeleverd.

Met de eenpersoons-schrijfpakketten werd ingespeeld op het niet kunnen samenkomen, het niet met elkaar actie kunnen voeren en het annuleren van de, in samenwerking met de Stichting voor Vrede & Vrijheid georganiseerde, centrale aftrap van de schrijfactie met toespraak door de burgemeester Gilbert Isabella, met ook een koor en met dans.

Naast de schrijfactie werd er op vrijdag 10 december op College De Heemlanden een door leerlingen zelf georganiseerde en uitgevoerde actiedag gehouden: in alle brugklassen werd aandacht besteed aan Amnesty en werden brieven en groetenkaarten geschreven.

In de Bibliotheek verzuchtte iemand “En helaas zullen we volgend jaar ook wel weer moeten schrijven, maar dat doe ik dan ook, zo belangrijk om wat van je laten horen!”. Dat indachtig gaat Amnesty International ook in Houten door met de acties.

advertentie
advertentie