Adviesraad voor Sociaal Domein Heeft nieuwe voorzitter

1 december 2019 om 12:41 Zorg Deel je nieuws

Bij de invoering van de hernieuwde wetten t.a.v. WMO en Jeugdzorg in 2015, stond ook vermeld, dat gemeentes bij hun beleidsvorming een zekere vorm van burgerparticipatie moesten regelen. In een breed overleg met allerlei vertegenwoordigingen uit de Houtense samenleving heeft de gemeente Houten toen gekozen voor het instellen van een Adviesraad voor het sociaal domein. Deze raad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies t.a.v. beleidsvoornemens op het sociaal domein. De raad bestaat uit 5 onafhankelijke leden, waarvan de voorzitter door het College van B&W is benoemd en de andere 4 door de Adviesraad zelf.  Verder zijn er 4 werkroepen met ervaringsdeskundigen en kenners van de materie, waarvan er telkens 2 leden ook in de Adviesraad zitten. Het zogenaamde linking-pin-principe.

De 4 werkgroepen bestrijken de volgende focusgebieden:

WMO
Jeugdzorg
Mantelzorg
Werk en Inkomen.

De afgelopen 5 jaar heeft de raad menig advies gegeven, zowel gevraagd als ongevraagd. U moet dan denken aan o.a. verordeningen op gebied van WMO en Jeugdzorg. Om een kleine indruk te geven van wat meer aardse zaken, die worden behandeld een paar voorbeelden:

De werkgroep mantelzorg denkt en werkt mee in de jaarlijkse waardering dag voor mantelzorgers
Door veel inspanning van de werkgroep Werk en Inkomen vindt de automatische inning van de zorgpremie van de gemeentepolis later in de maand plaats en wel nadat de bijstandsuitkering van een groot deel van de betrokkenen ook op de rekening staat. Het aantal problemen met de inning is hierdoor verminderd.
Dor adviezen van de desbetreffende werkgroepen zijn er voorgestelde aanpassingen in de verordeningen Jeugdwet en WMO aangebracht. Dit in het voordeel van de cliënten.

De Adviesraad is ruim 4 jaar voorgezeten door Geert Gerritsen, die er een goed lopend orgaan van heeft gemaakt. Hij heeft duidelijk in de pioniersfase de raad een gezicht gegeven. Medio dit jaar vond hij het tijd om het stokje over te dragen aan een opvolger, die de volgende fase van de ontwikkeling van de raad zou kunnen begeleiden.

Dit heeft een zoektocht tot gevolg gehad, want het is niet eenvoudig om in het huidige tijdsbestek nog vrijwilligers te vinden die bereid zijn veel tijd aan een dergelijke opgave te besteden.

De Adviesraad is dan ook heel blij, dat half november Marc Faber het stokje heeft over genomen. Marc is zelfstandig ondernemer en een verbinder. Hij heeft o.a. zijn sporen verdiend in De Krachtfabriek. Met de resultaten van het nog lopende  evaluatieproces over de eerste 4 jaar, zal hij alles doen om de inwoner- en burgerparticipatie weer een stapje verder te brengen.

 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie