Helemaal rechts wethouder Molenaar.
Helemaal rechts wethouder Molenaar. Annette Stolk

Inloopbijeenkomst over de Molenzoom: ‘Bouw niet te hoog’

7 december 2023 om 13:44 Wonen

HOUTEN De Molenzoom is een van de zeven plekken waar de komende jaren gebouwd kan worden in het Houten. Aan de hand van een aantal panelen en een maquette werd inwoners van Houten gevraagd mee te denken over hoe wonen, werken en verblijven in dit gebied gecombineerd kan worden.

Annette Stolk-de Vries

In 2021 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college van B en W werd opgeroepen te onderzoeken hoe de gemeente Houten kan blijven bouwen. De motie kreeg de toepasselijke naam ‘Blijven bouwen, vertraging voorkomen’. Het gaat hierbij om het bouwen van ongeveer 500 woningen op de volgende zeven gebieden: locatie De Slinger (bibliotheek en politiebureau), voormalig gemeentehuis (Standerdmolen), De Molen 37, pand Viveste (Dorpsstraat), Loerik 6 (nabij Hofspoor) en Molenzoom Zuid-Oost (nabij Walmolen).

SUGGESTIES

De door de gemeente georganiseerde inloopbijeenkomst van woensdag 6 december spitste zich uitsluitend toe op de Molenzoom. Op de panelen en maquette waren reacties en opmerkingen van bezoekers terug te lezen. ‘Bouw niet te hoog (maximaal zes bouwlagen of met accenten), bouw voor mensen met één inkomen, verbeter fietsveiligheid door gevaarlijke kruispunten aan te pakken, denk aan tussengroep 35-40 jaar, bouw appartementen voor ouderen en denk aan voldoende groen en biodiversiteit’, is een greep uit de gedane suggesties.

MIX 

,,We streven naar een goede mix van bedrijven en woningen zodat op de Molenzoom een volwaardige wijk met samenhang ontstaat”, legt wethouder Rosa Molenaar (ITH) uit. Vorige week had de wethouder een gelijksoortige bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers. Ook via ‘Houten praat mee’ wordt input opgehaald. Molenaar: ,,Alle opgedane input gaat door een stedenbouwkundig bureau verwerkt worden tot een ontwikkelschets, die in januari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie