Wethouders Houten en Bunnik: ‘Provincie brengt leefbaarheid van onze regio in groot gevaar’

21 jun, 09:10 Verkeer en vervoer
Agnes Corbeij
Kees van Dalen en Ali Dekker maken zich grote zorgen om de leefbaarheid van de Kromme Rijnstreek
Kees van Dalen en Ali Dekker maken zich grote zorgen om de leefbaarheid van de Kromme Rijnstreek

BUNNIK/HOUTEN/UTRECHT De voorgenomen beslissing van de provincie Utrecht om het gereserveerde bedrag van 12,5 miljoen voor de aansluiting op de A12 vrij te geven is bij wethouder Kees van Dalen (Houten) en Ali Dekker (Bunnik) heel slecht gevallen. Van Dalen: ,,Als dit besluit wordt aangenomen door de Provinciale Staten, gaat de leefbaarheid in de hele Kromme Rijnstreek daar snel onder lijden.” Van Dalen doelt hierbij mede op het verder vol lopen van de Rondweg en sluipverkeer door het buitengebied.

Al jaren staat het bedrag gereserveerd om een aansluiting vanuit Houten-Oost op de A12 te realiseren, in oostelijke richting. Het Rijk beloofde dit al bij de aanleg van de Vinex-wijk Houten-Zuid. In 2015 werd de Limesbaan geopend, een gedeeltelijke aansluiting, alleen richting het westen. Het gereserveerde geld van de provincie was bedoeld om de Limesbaan ook in oostelijke richting aan te sluiten op de snelweg. 

OVEREENKOMST In 2015 sloten de Provincie, Rijkswaterstaat en de gemeenten Bunnik en Houten een bestuursovereenkomst, waarin een ¾ aansluiting opgenomen stond en andere maatregelen om het buitengebied van sluipverkeer te vrijwaarden. Onderdeel van die overeenkomst was dat de 12,5 miljoen euro gereserveerd bleef. 

De afgelopen twee jaar werd, in het kader van deze bestuursovereenkomst, uitgebreid netwerk- en knelpuntenonderzoek gedaan door onderzoeksbureau Arcadis. Daarin werden naast de aansluiting op de A12 ook een verplaatste aansluiting op de A12 (iets verder naar het oosten), de omlegging van de N229 en de aansluiting van de N229 op de Limesbaan bekeken. Uit dit onderzoek bleek dat zonder aanpassingen op het rijkswegennet, de A12 en de A27, zoals de aansluiting van de Limesbaan op de A12 in oostelijke richting alle andere maatregelen weinig gaan helpen.


De opties die in het mobiliteitsonderzoek van Arcadis werden onderzocht. - Arcadis

URGENTIE Die boodschap lijkt de provincie nu heel anders te interpreteren dan de gemeenten Bunnik en Houten. Dekker: ,,De provincie lijkt de urgentie niet te voelen. Terwijl die voor ons alleen maar is toegenomen. Het lijkt erop dat we in twee verschillende werelden leven. Je kunt geen woningbouw willen, zonder iets aan infrastructuur te doen.” Kees van Dalen is al zijn gehele elfjarige carrière als wethouder bezig met dit dossier. De boodschap van de provincie viel hem heel rauw op zijn dak. ,,Dit is uitermate teleurstellend.”

Ik schaam me om deze boodschap aan onze inwoners te brengen. Ik kan het niet uitleggen.

Als die jaren is Van Dalen ook al in gesprek met inwoners van het buitengebied van Houten en Van Dalen vindt dat gesprek steeds moeilijker worden. ,,Ik schaam me om tegen hen te moeten zeggen dat de aansluiting, die zo hard nodig is om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren, verder is uitgesteld. Ik heb ze om geduld gevraagd en dat hebben ze getoond. Deze stap van de provincie kan ik ze niet uitleggen.”

GEEN RUZIE Toch is er geen sprake van echte ruzie, zo stellen beide wethouders. Van Dalen: ,,We rollen niet over straat. De provincie is een hele goede partner als het gaat om het verbeteren van het OV-netwerk en het fietsverkeer. Ook zijn we het eens met de conclusie dat we met dit probleem richting het Rijk moeten.”

Die missie wordt een stuk lastiger, als de 12,5 miljoen vervalt. Dekker: ,,We moeten met een duidelijk doel naar het ministerie, om die aansluiting te krijgen. Dan helpt het als je als provincie een bedrag hebt gereserveerd. Als gemeenten kunnen wij, naar vermogen, ook ons steentje bijdragen. Dat geeft een signaal van urgentie af aan het Rijk. Daarom is het laten vervallen van dit budget een heel verkeerde stap.”


A12 bij Bunnik met de Limesbaan eroverheen - Kuun Jenniskens

LEEFBAARHEID De Gedeputeerde Staten zeggen in de brief: ,,Wij hebben wel vertrouwen dat er voldoende ruimte in de kapitaallasten zal zijn om in de toekomst alsnog te investeren in de bereikbaarheid van het Kromme Rijngebied.” Dit is Dekker en Van Dalen veel te vaag. Van Dalen: ,,De leefbaarheid in onze gemeenten heeft het nodig dat er nú actie wordt ondernomen. Want ook dan duurt het nog vijf jaar voordat de aansluiting er is. Met deze stap van de provincie kun je daar makkelijk tien jaar van maken.”

Als het moet, is er geld. Dat de aansluiting er nog niet is, is een keuze

Dat de 12,5 miljoen niet genoeg is voor de aansluiting, is niet nieuw. Dat is al heel lang bekend. Dekker gelooft dan ook niet dat er alleen een financiële beperking is. ,,Het afgelopen jaar hebben we gezien dat als het echt nodig is, er ineens heel veel geld kan zijn voor van alles. Dat geldt ook hiervoor. Als het moet, en dat is het geval als we kijken naar woningbouw, is er geld. Dat de aansluiting er nog niet is, is een keuze.”

GEEN VERWIJT Wat kunnen de wethouders nu nog doen? Dekker: ,,Lokale overheden kunnen alleen niets in dit verband. We hebben alles gedaan om de urgentie aan te kaarten. Ik heb er echt wel over nagedacht wat ik zelf heb nagelaten dat de provincie dit nu bedenkt, maar ik kan niks bedenken. Ik heb me echt behoorlijk uitgesloofd op dit dossier, net als mijn voorgangers Spil en Eijbersen.” Hetzelfde geldt voor Van Dalen: ,,Ik verwijt mezelf niets.”

Samen schreven Dekker en Van Dalen, uit naam van beide gemeenten, een brief naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten waarin zij hun teleurstelling onder woorden brengen. Daarin vragen zij concreet om de 12,5 miljoen op de balans te houden, omdat anders de ‘integrale gebiedsontwikkeling (wonen, werken, groen, water, landschap en energie) op losse schroeven komt te staan’. 

WEGEN LOPEN VOL Van Dalen ziet een rampscenario voor zich: ,,Zonder de aansluiting, met nieuwbouw, zal de N229 vollopen, er zal veel meer sluipverkeer komen, er komen ruzies in het buitengebied, de Rondweg rond Houten loopt vol, ga zo maar door.”

De verwachting is dat de Provinciale Staten na het zomerreces vergadert over dit onderwerp. Beide wethouders hebben er vertrouwen in dat de provincie tot inkeer komt. Dekker: ,,De provincie zal haar uiteindelijk inzien en nemen. Daar rekenen we op.”  

door Agnes Corbeij

!