Perenboomgaard Wickengaard
Perenboomgaard Wickengaard Agnes Corbeij

Raad van State zet vraagtekens bij woningbouwplan Wickengaard Schalkwijk

Rechtbank

DEN HAAG De ontsluiting van het geplande woonwijkje Wickengaard in Schalkwijk heeft geleid tot vraagtekens bij de Raad van State. Dit bleek dinsdag tijdens een langdurige zitting bij de Raad in Den Haag. ,,Die ontsluiting lijkt problematisch”, aldus een van de rechters van de Raad.

Het autoverkeer vanuit de wijk loopt via de Wickenburghselaan en moet dan links- of rechtsaf. In het ene geval moeten auto’s dan, zoals bezwaarmakers zeggen, ‘slalommen’ door een woonerf. In het andere geval komen auto’s op de smalle Spoorlaan of Spoordijk terecht. Volgens de advocate van de gemeente Houten zijn dit weliswaar knelpunten, maar toch aanvaardbaar, zo blijkt uit onderzoek. De vraag is of de Raad van State daar net zo over denkt.

BEBOUWDE KOM Een ander vraagteken voor de Raad is de status van het plangebied. Het gaat om een oude perenboomgaard op grond met een agrarische bestemming. Volgens de advocaat van de Stichting Natuur Van Vroeger Nu en omwonenden ligt de bouwlocatie buiten bestaand stedelijk gebied. Om buiten de bebouwde kom te mogen bouwen, moet hard worden aangetoond dat er behoefte is aan de 33 te bouwen koopwoningen. Ook moet de gemeente Houten bewijzen dat er voor dit plan geen locatie binnen de bebouwde kom voorhanden is.

Over de behoefte aan de 33 woningen bestaat er tussen de gemeente en de bezwaarmakers geen discussie, want die behoefte is groot. Hoewel de bezwaarmakers wel sterk twijfelen over de doelgroep, omdat volgens hen waarschijnlijk weinig starters in staat zijn om een woning of appartement in de nieuwe wijk te kopen. Maar de gemeente is tweeslachtig over de status van het plangebied en laat het oordeel graag over aan de Raad van State.

De Wiese gaat nu ook in ontwikkeling komen

Volgens de bezwaarmakers heeft de gemeente een alternatieve bouwlocatie bij dorpshuis De Wiese steeds afgewezen, omdat die buiten de bebouwde kom ligt. Daarmee zou de provincie nooit akkoord gaan. Maar de gemeente maakt er nu geen probleem van om bij Wickengaard ook buiten de bebouwde kom te gaan bouwen, zeggen ze.

Het verweer van de advocaat van de gemeente is dat de provincie nu ook soepeler omgaat met de grenzen van de bebouwde kom. ,,De Wiese gaat nu ook in ontwikkeling komen”, verklaarde de advocate. ,,De behoefte aan woningen is zo groot dat én de ene én de andere locatie bebouwd moeten worden.”

VONDELPARK VAN SCHALKWIJK Een van de omwonenden stelde dat het niet alleen gaat om behoud van een cultuurhistorisch waardevolle boomgaard. Maar ook om een groen gebied dat als park voor de inwoners van Schalkwijk moet gaan functioneren. Hij snapt net als de andere bezwaarmakers niet dat dit groene hart van Schalkwijk moet wijken voor een nieuw woongebied. ,,Dit is typisch een zaak waar een grondeigenaar en een projectontwikkelaar zijn gaan verzilveren ten koste van sociale samenhang”, stelt hun advocaat.

Volgens een woordvoerder van de grondeigenaar is behoud van de boomgaard geen optie. ,,Het gaat om een kleine verouderde boomgaard op slechte grond.”

De Raad doet over zes weken uitspraak.

Overzicht bouwplan Wickengaard
advertentie
advertentie